Thorbjørn Jagland sier han ønsker å fortsette som partileder, at delt lederskap er det beste for partiet og at han og Jens Stoltenberg er enige. Han vil at debatten om lederskapet skal fortsette og at han vil vurdere situasjonen etter debatten.

Jens Stoltenberg sier at han stiller seg til disposisjon for partiet, men sier det er uklokt å gå inn på hva det betyr. Han nekter å si hva han mener om delt lederskap eller om han ønsker å utfordre Jagland som partileder. Han tviholder på at det er valgkomiteen som skal få beskjed om hva han mener om begge deler.

Ulike tolkninger

Dermed er forvirringen nærmest total. I går kveld ble dette tolket både som at det delte lederskapet opprettholdes — hvis landsmøtet vil - og et klarsignal til full krig om lederskapet.

Da Arbeiderpartiets sentralstyre møttes i går var det for lengst heftet merkelapper som høydramatisk og krisemøte til seansen. To ting sto på dagsordenen;

  • Hva som gikk galt ved siste valg og gjenreisningen av Ap.
  • Den bitre maktkampen mellom Stoltenberg og Jagland om ledervervet i Ap.

Etiske kjøreregler

Da møtet var over, vandret de to lederne av Ap fra sentralstyrerommet til kantinen på Youngstorget hvor et samlet politisk pressekorps i hovedstaden var samlet. Da passerte de et skilt i resepsjonen med etiske kjøreregler for arbeidet i partihovedkvarteret. To av kjørereglene har vært satt ut av spill de siste ukene:

  • Vi skal være ærlige og lojale
  • Vi skal snakke med - ikke om hverandre.

Spørsmålet er om de etiske kjørereglene er gjenopprettet etter sentralstyremøtet.

- Ser jævla bra ut

Flere sentralstyremedlemmer understreker at det var et stort alvor som preget Aps styrende organ. «I sentralstyret var det en oppfatning av at Jagland og Stoltenberg skal jobbe sammen og ikke utfordre hverandre,» sier Grete Knudsen.

— Dette ser jævla bra ut. Vi har hatt en fin debatt og har funnet en god løsning, sier Yngve Hågensen.

— Et veldig godt opplegg, sier Trond Giske.

— En konstruktiv og ryddig diskusjon. Valgkomiteen skal nå gjøre jobben, sier Karita Bekkemellem Orheim.

Til disposisjon

Hovedpersonene selv var blitt enige om følgende formulering:

«Thorbjørn Jagland og Jens Stoltenberg har orientert sentralstyret om at de stiller seg til disposisjon for partiet slik at man kan samle partifolk om å gjenreise Arbeiderpartiets organisatoriske og politiske styrke. Valgkomiteen, som skal oppnevnes i mars, vil få endelig beskjed og komme med en anbefaling til partiets landsmøte om hvem som skal sitte i partiets ledelse.»

Det var disse setningene som dannet utgangspunktet for forvirringen på pressekonferansen. Mens Jagland villig vekk både utdypet og tolket, nøyde Stoltenberg til å gjenta akkurat det de var blitt enige om.

To ledere - to meninger

— Vi har en intensjon om sammen å samle partiet. Vi vil arbeide sammen, hvis partiet vil, sier Jagland. Han legger til at de stiller seg til disposisjon for partiet, ikke for å bekjempe hverandre. Han sier at å bekjempe hverandre for eksempel er å stille opp mot hverandre i lederstriden. Men så langt vil ikke Stoltenberg gå.

— Det er viktig for oss at vi har en felles holdning til valgprosessen. Den endelige beskjeden vil valgkomiteen få, sier Stoltenberg.

Og mens Jagland sier at delt lederskap er det beste for Ap, sier Stoltenberg at det vil være galt av ham å si hva han mener om det før valgkomiteen eventuelt spør ham.

EN PRATSOM, EN TAUS: Mens Thorbjørn Jagland snakket villig vekk, valgte Jens Stoltenberg ikke å si mer enn høyst nødvendig da de møtte pressen etter sentralstyremøtet i går kveld.
Foto: Heiko Junge/Scanpix