Full borestans på Ekofisk

Oljedirektoratet stanser all boring på Ekofiskfeltet i Nordsjøen. Pålegget berører fire plattformer og skyldes mangler i sikkerhetsrutinene. Produksjonen av olje går imidlertid som normalt.

Assisterende sikkerhetsdirektør Anne Vatten i OD sier til NTB at direktoratet har funnet en rekke brudd på regelverket og at det på bakgrunn av tidligere hendelser ble besluttet å stanse boringen.

I begynnelsen av april skjedde det en alvorlig personulykke på Ekofisk, og OD reiste ut sammen med politiet for å sjekke forholdene. Vatten sier det skal svært mye til å beordre full borestans, og at Phillips må dokumentere at de kan operere i henhold til regelverket før boringen kan gjenopptas.

Viseadministrerende direktør Arne Holhjem innrømmer at det er ting å rette på og sier at selskapet finner det svært ubehagelig å bli omtalt på denne måten.

— Det alvorlige er at OD finner ting å sette fingeren på, ikke at boringen må stanses i noen tid, sier han til NTB. Ekofisk produserer rundt 380.000 fat olje daglig, og Holhjem understreker at denne virksomheten ikke blir berørt av ODs pålegg.

NTB