Ulf-E. Rosenberg, Stavanger Aftenblad

Presse— og mediekontakt Inger Anda i Petroleumstilsynet fikk en knallhard søndag kveld og natt etter at meldingen kom fra Statoil om alvorlige uregelmessigheter på Snorre A-plattformen. Da Aftenbladet besøkte beredskapsgruppen i natt, var stemningen i rommet alvorlig, men rolig.

— Jeg har snakket med hele medienorge på noen få kveldstimer, men har i tillegg gitt nødvendig og oppdaterte opplysninger til SFT, departementet vårt, Hovedredningssentralen og politiet, sier Anda, som ikke regner med å få ordentlig hvile før langt ut i uken, sier hun til Aftenbladet.no.

— Jeg representerer beredskapsgruppen utad, og det er viktig å gi så korrekte og relevante opplysninger som mulig. Det går som regel veldig godt, men noen ganger svikter kommunikasjonen, og fullstendige feiltolkninger kommer ut på skjermer og papirsider.

— Siste nytt klokken 01.25?

— Nei, ikke noe spesielt, men vi venter på ny utvikling i arbeidet som gjøres fra riggen. Vi venter på gode nyheter.

Petroleumstilsynet er vant med meldinger om uregelmessigheter på oljeinstallasjoner offshore. Det kommer som regel mange meldinger hver eneste arbeidsdag. Men det er langt mellom meldingene om evakuering av 181 ansatte fra en flytende produksjonsplattform. Og når meldingene også går ut på gasslekkasjer, bobler i sjøen, går rød alarm.

Sikkerhetssjefen, brønneksperten, koordinatorer, sekretærer og informasjonsfolk tar tak i problemene og prøver å håndtere situasjonen faglig, gi operatøren gode råd og strenge krav, og samtidig gi saklig informasjon ut til mediene på en samtidig saklig og forståelig måte.

PASSER PÅ: Beredskapsgruppen i Petroleumstilsynet var samlet i sitt operasjonsrom natt til i dag. Bjørn Olsgård og Inger Anda, bak sekretær Mona Hangstøyl, Reidar Hamre, Johnny Gundersen og Finn Carlsen.
Hans Petter Jacobsen, Stavanger Aftenblad