Dette kom fram da Per Orderud fortsatte sin forklaring i retten fredag morgen.

– Kunne du ikke slått kontra i avhørene og innrømmet at du skrev falskt i tidligere avhør, sa forsvareren.

– Jeg følte meg veldig låst, sa Per Orderud som også sa at advokat Schiøtz hadde rådet han til å legge fakta på bordet. Men han følte låst fordi han hadde ført sin advokat i eiendomstvisten bak lyset.

Men han mente det var helt vanvittig når han blir spurt om eiendomskonflikten førte til at han syslet med drapsplaner.

Skriftekspertene som var engasjert av faren og han selv i eiendomstvisten fastslo at underskriftene på skjøtet var ekte.

Per Orderud trodde at årsaken til at faren gikk fra en tidligere avtale om å selge gården, var at Kværner hadde utbyggingsplaner i området. Dette ville kunne gjøre eiendomsprisene høyere og dermed kunne han forlange mer for gården også.