-Vi i miljøvernavdelingen i Troms fylke og lensmannen i Karlsøy kommune har de siste dagene fått inn meldinger om døde sjøfugl og sjøfugl som alle er tilgriset av olje. Vi mener at oljen må være søl fra vraket av skipet "John R", som gikk på grunn utenfor Grøtøya, sier overingeniør Fritz Rikardsen i Fylkesmannens miljøvernavdeling i Troms til NTB.

Sjøfuglene, flesteparten ærfugl, praktærfugl og skarv, har blitt observert i området rundt vraket.

Lasteskipet "John R" gikk på grunn utenfor Grøtøya i Karlsøy kommune i Troms 25. desember i fjor. Rikardsen mener oljesølet på fuglene stammer fra maskinrommet i vraket. Han forteller at miljøvernavdelingen har henvendt seg til SFTs oljevernavdeling med forslag om å fjerne resten av oljen i vraket ved å sette fyr på den, men at dette ikke har blitt gjort. Nå frykter Rikardsen for konsekvensene.

NTB