Torsdag var eksperter samlet til nok et møte i EUs faste komité for matvaretrygghet og dyrehelse i Brussel. Spredningen av fugleinfluensaviruset vekker bekymring og krever tiltak.

– Det er blitt bestemt at man skal utvide tiltakene som gjaldt overfor Sibir til å omfatte hele Russland, med noen unntak. Forbudet mot å importere levende fugler og fjørfeprodukter vil trolig tre i kraft allerede fredag, sa avdelingsdirektør Keren Bar-Yaacov i det norske Mattilsynet til NTB under en pause i møtet.

Unntakene gjelder Kaliningrad, Karelia, Murmansk og St. Petersburg. Forbudet gjelder for seks måneder.

Norske eksperter deltar i EUs arbeid for matvaretrygghet og dyrehelse gjennom EØS-avtalen. Avdelingsdirektør Steinar Svanemyr i Landbruks— og matdepartementet var også med på torsdagens møte i Brussel.

– Mer alvorlig situasjon

De norske ekspertene er bekymret over at det er påvist fugleinfluensa i regionen Tula, sør for Russlands hovedstad Moskva.

– Etter utbredelsen i Russland er risikoprofilen for Europa, og særlig for Nord-Europa, blitt endret. Det er ingen tvil om at situasjonen er blitt mer alvorlig, sier Bar-Yaacov.

– Fugleinfluensaen rykker nærmere Norge, sier Steinar Svanemyr, med henvisning til trekkfuglenes «flyruter».

Bar-Yaacov legger ikke skjul på at det står mye på spill dersom fugleinfluensaviruset skulle komme til Norge.

– Dersom vi får fugleinfluensa i de store og tette oppdrettsområdene i Norge, særlig i Rogaland, så vil det medføre enorme kostnader. Det vil slå ut den næringen, sier hun.

Svanemyr legger til at forsyningssituasjonen i Norge kan bli truet på grunn av den «veldig høye dødeligheten» som følger med fugleinfluensaviruset.

Tiltak

På torsdagens møte i Brussel ble det også tatt til orde for en harmonisering av de tiltak som ble fattet forrige uke vedrørende risikoområder. Det handler blant annet om å påby at all fjørfe skal holdes innendørs, eller i det minste fôres og vannes innendørs.

Det er landene selv som definerer risikoområdene, og i Norge gjelder dette Rogaland og Østfold.

– Heldigvis går vi mot vinter og kulde i Norge, så det er ikke så vanskelig å overtale folk til å holde fjørfe innendørs, sier avdelingsdirektør Bar-Yaacov.

I Europa er fugleinfluensa påvist i Tyrkia, Romania og Russland. Det er også mistanke om at det kan finnes i Hellas, men torsdag opplyste EU-kommisjonen at de første testene derfra var negative.

Møte i London

Fugleinfluensa sto også på dagsordenen for EU-landenes helseministere som torsdag møttes nær London. Talsmenn for det britiske EU-formannskapet sa at helseministrene ville drøfte EUs beredskap for å møte spredningen av fugleinfluensaviruset, men det var ikke ventet noen beslutninger.

Det man er mest bekymret for er at fugleinfluensaviruset skal mutere og utvikle seg til et virus som kan smitte mellom mennesker. Det vil i så fall kunne utløse en global epidemi som kan ta livet av svært mange mennesker.

Det scenariet var ikke noe tema blant ekspertene på matvaresikkerhet og dyrehelse som møttes i Brussel torsdag.

– Det er to helt forskjellige saker, sier avdelingsdirektør Steinar Svanemyr, men legger samtidig til at den teoretiske muligheten for at viruset kan mutere, selvsagt er en viktig forklaring på at mange er bekymret over utviklingen.

Ekspertene samles til et nytt møte om fugleinfluensa i Brussel allerede førstkommende tirsdag.