Det er det fryktede H5N1-viruset som har spredd seg til det afrikanske landet.

– Tilfellet fra Nigeria ble sammenlignet med ett tilfelle fra Tyrkia, to tilfeller fra Kina og ett tilfelle fra Kroatia. Prøvene har et samsvar på mellom 99,4 og 100 prosent, sier Alex Thiermann, som er spesialrådgiver for generaldirektøren i Verdens dyrehelseorganisasjon.

Ifølge spesialrådgiveren innebærer dette at det er snakk om samme type virus, og at viruset høyst sannsynlig spredd seg fra Europa og Asia til Nigeria gjennom trekkfugler.

– Det er svært usannsynlig at viruset har spredd seg gjennom handel, sier Thiermann.