— Det er gjort positivt funn på fugleinfluensa i en av fuglene på gården, og Mattilsynet har gjort tiltak, sier kommuneoverlege Barbro Kvaal til Aftenposten.no.

Tiltakene innebærer at hele besetningen slaktes og destrueres.

Ingen av fuglene i besetninge skal ha vært syke, og ingen av dem er døde. En av hønene har fått viruset i kroppen, og det er nok til at det settes iverk tiltak.

Prøvene som ble tatt 3. desember viser at 1 av 39 fugler har et lavt nivå av lavpatogent fugleinfluensavirus subtype H7. Den milde formen av dyresykdommen fugleinfluensa (lavpatogen fugleinfluensa) kan forløpe uten symptomer. Denne varianten av fugleinfluensa er tilstede i norsk villfuglbestand, og er tidligere påvist flere ganger.

Første gang i Norge Onsdag gikk alarmen hos Mattilsynet. I en rutinekontrol ble det funnet spor etter fugleinfluensa i en høne på en gård i Trøgstad.

Det ble tatt nye prøver, og torsdag ettermiddag var det fortsatt ikke funnet fugleinfluensa i noen av disse prøvene.

I de gjenstående prøvene som ble analysert fredag morgen fikk imidlertid Mattilsynet og Veterinærinstituttet positivt treff på fugleinfluensa-viruset hos en av hønene.

Det er første gang fugleinfluensa er påvist i en bestand i Norge.

Karantene Ifølge Mattilsynet blir det nå opprettet en karantenesone i en kilometers omkrets rundt gården. Innenfor denne sonen blir det restriksjoner på fjørfehold og transport av fjørfe.

— Hva gjør du som kommuneoverlege nå?

— Jeg vil ikke foreta meg noe. Dette er en beskyttet besetning som ikke har hatt kontakt med andre mennesker enn eierne, så vi anser ikke at det er smittefare mot mennesker, sier Kvaal.

Fordi influensavirus kan forandre seg når de forekommer i dyrepopulasjoner, er det en viss fare for at lavpatogene virus (ufarlige) kan omdannes til høypatogene (farlige) over tid. Påvisning av spesielle lavpatogene varianter av fugleinfluensavirus (subtypene H5 og H7) blir derfor håndtert som en A-sjukdom, med relativt omfattende tiltak.

Saken oppdateres

Stian Lysberg Solum