— Vi frykter at mange forlatte vindturbiner i fremtiden vil bli stående som mausoleer over den miljøødeleggende nedbyggingen av kystnaturen, sier Oddekalv til BT.

Han viser til at et vindturbinanlegg har beregnet levetid på rundt 20 år. Oddekalv frykter også at eierselskaper kan gå konkurs eller opphøre, og dermed etterlate seg varige spor i kystvillmarken.

Norges Miljøvernforbund har derfor bedt NVE, som er konsesjonsmyndighet, om å kreve at alle utbyggere stiller garantier for at det blir ryddet opp den dagen vindkraftanlegget eventuelt stanser driften.

Bølgekraft-fadesen

I Øygarden har man i årevis kranglet om hvem som skulle rydde opp i de sørgelige restene etter bølgekraftverket som ble blåst i stykker for 15 år siden. Selskapet gikk konkurs og ruinene ligger fortsatt som en skamplett i skjærgården.

Ifølge Oddekalv er det ikke usannsynlig at også vindkraftanlegg kan havarere, fordi eierselskapene går konkurs.

— Vindkraft er en ustabil, upålitelig og ulønnsom energikilde, sier Oddekalv.

Organisasjonen mener Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) må stille krav om at turbiner, fundamenter og tilførselsveier må fjernes når anlegg nedlegges. - Naturen må tilbakeføres til sin opprinnelige tilstand, sier Oddekalv.

- Hylende forbannet

Organisasjonen anslår at utbyggere som investerer 200 millioner kroner i bygging av vindkraftanlegg, må sette av 50 millioner kroner på egen «oppryddingskonto» før myndighetene gir konsesjon.

I motsetning til miljøorganisasjoner som Natur og Ungdom og Bellona, er Oddekalv og Miljøvernforbundet innbitte motstandere av den storstilte vindkraftutbyggingen som langs kysten.

— Vi har startet vår største kampanje noensinne mot det vanvittige som nå skjer på kysten. Jeg reiser rundt og holder foredrag mange steder, og folk er lynende forbannet over vindmøllegalskapen, hevder Oddekalv.