AGNETHE WEISSER

— De kjenner ikke samfunnets negative holdninger, sier Sigrun Saur Stiklestad. –Det at mor har en kvinnelig kjæreste tar de nærmest på strak arm, uten å stille spørsmål ved det.

Vanskeligst er det for barn i 12-13 årsalderen. De kjenner til fordommene, kanskje forbinder de homofili med noe ekkelt, og de kan bli veldig redde. Noen må gjennom en prosess som kan ta lang tid, forteller Stiklestad. Ingen av barna hun intervjuet i forbindelse med sin hovedfagsoppgave ved Høgskolen i Oslo vendte frustrasjonen mot moren. De var stolte av henne - fordi hun levde som hun gjorde.

— Selv om de større barna i utgangspunktet syntes det var vanskelig å akseptere mors legning, ser de også positive sider ved prosessen. Den har gjort dem mer tolerante, sier Stiklestad.

Det barna frykter mest, er vennenes reaksjon. Noen prøver å skjule i det lengste at mor er sammen med en annen kvinne. Når de så forteller om det, bryter de en barriere. Selv om historiene til disse barna er ulike, har de et fellestrekk. Ingen av kameratene eller venninne til de ni som er intervjuet, reagerte negativt på informasjonen. Og ingen av dem var blitt mobbet i forbindelse med mors seksuelle legning.