— Flere par har trukket seg fra prøverørsbehandling etter nyttår. Det er klart dette vil ha negative konsekvenser for fagmiljøet, sier avdelingsoverlege ved seksjon for IVF på Haukeland sykehus, Anne Tandberg. Hun mener det kommer til å bli vanskelig å utvikle nye metoder ettersom det blir færre pasienter å jobbe med.

— Enkelte forskere vil benytte sjansen til å dra til utlandet for å kunne drive forskning innenfor assistert befruktning, sier Tandberg.

Laboratoriesjef Arne Sunde ved Seksjon for barnløshet, Regionsykehuset i Trondheim (RiT), er ikke i tvil om at fagmiljøet vil lide under Stortingets vedtak.

— Dette er veldig uheldig. Vi mottar ingen statlige midler til forskning. Den vil i fremtiden bli finansiert av pasientene, sier Sunde.

De andre nordiske landene mener utviklingen i Norge er så skremmende at de nylig sendte et brev til Verdens helseorganisasjon (WHO).

— Nordic Fertility Society hevder infertilitet er en sykdom, og at alle har et legitimt krav på en del av fellesgodene, opplyser Sunde.

fakta/assistert befruktning

  • Seks statlige og to private klinikker i Norge har fått godkjenning av Statens helsetilsyn til å utføre assistert befruktning.
  • ICSI-metoden: Øker kraftig. Mikroinjeksjon av en enkelt sædcelle i egget. Dyrkes i to til fem dager før innsetting i livmoren. Denne metoden koster 17.250 kroner pr. gang.
  • IVF-metoden: Fra 50.000 til 100.000 sædceller svømmer omkring egget i en skål. Dyrkes deretter to til fem dager før innsetting. Denne metode koster 14.900 kroner pr. gang.
  • Medisinkostnader varierer fra 15.000 til 30.000 kroner pr. forsøk. Reisekostnader og opphold på klinikker kommer i tillegg.
  • Antall behandlinger med ICSI- og IVF-metoden ligger på 3500 på årsbasis.
TAPER PASIENTER: Avdelingsoverlege Anne Tandberg ved Haukeland sykehus frykter at fagmiljøet vil lide etter den skyhøye egenandelen for befruktning ble innført.
FOTO: TOR HØVIK