Ingen vil kommentere golfutstyr eller andre konkrete poster som er oppført på den permitterte kontreadmiral Atle Karlsviks reiseregninger. Men på generelt grunnlag frykter de at det som er avdekket, er mer utbredt enn noen har forestilt seg. Nå avventer de resultatet av granskingene og vil ikke spekulere høyt om mislighold og smøring.

SVs forsvarspolitiker Bjørn Jacobsen er bekymret for Forsvarets renommé i befolkningen etter alle sakene som dreier seg om økonomisk rot på flere nivåer: fra milliardsprekken i totalbudsjettet til mistanken om en enkelt offisers økonomiske regelbrudd.

I tillegg skal den omfattende konsulentbruken i Forsvaret granskes, og i mandatet brukes ord som korrupsjon, smøring og bestikkelser.

Tillit

– Dette er svært alvorlig. Det er tillit i samfunnet som gir Forsvaret legitimitet, sier Jacobsen til NTB.

SV er imidlertid godt fornøyd med at forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) reagerer raskt og bestemt ved å be forsvarssjef Sverre Diesen nedsette en ekstern kommisjon for å granske konsulentbruken.

Jacobsen viser til at SV og andre opposisjonspartier gjentatte ganger påla regjeringen Bondevik, og i særdeleshet tidligere forsvarsminister Kristin Krohn Devold, å få kontroll over pengebruken i Forsvaret.

– Det som avdekkes nå om dagen, viser jo at opposisjonen i forrige fireårsperiode hadde fullstendig rett i sine påstander om manglende kontroll, sier Jacobsen.

Han mener at politiets etterforskning i Karlsvik-saken og kommisjonens gransking av konsulentbruken må få skje uten at politikerne blander seg inn. Først når det foreligger rapporter i disse sakene, vil Stortinget vurdere om det er påkrevd med en politisk oppfølging.

Politisak

Fremskrittspartiets Per Ove Width ønsker ikke å si så mye om detaljene i Karlsvik-saken, selv om reiseregningene er brettet ut i avisene. Han viser til at saken granskes av politiet.

– Inntil noe annet er bevist, velger jeg å se på dette som en enkeltstående sak. Og ikke noe som politikerne bør mene en masse om i øst og vest, sier Width.

Men alle uregelmessighetene rundt konsulentbruken reagerer han sterkt på og finner dem totalt uakseptable.

– Her brukes ord som korrupsjon og smøring. Det er virkelig sterke saker. Dette er trist for Forsvarets omdømme, og jeg er redd for at dette har et ubehagelig stort omfang. Det har pågått over lang tid, og ingen har grepet inn, sier Width.

Aps forsvarspolitiker Signe Øye viser også til at Karlsvik-saken granskes av politiet, og at Stortinget derfor bør holde seg unna.

Men når det gjelder de høyst tvilsomme omstendighetene rundt konsulentbruken, vil hun at forsvarsminister Strøm-Erichsen og forsvarskomiteen snarest må trekke opp nye retningslinjer.

– Dette har pågått under flere regjeringer, også Aps forrige. Men vi må til bunns i dette. Folkets tillit står på spill, sier Øye.