I sitt såkalte manifest skriver terrorsiktede Anders Behring Breivik at han vil bruke fengselsoppholdet til å påvirke medfanger. Breivik holdes fortsatt isolert i Ila fengsel, men på et tidspunkt vil han møte medfanger.

«Fengslene er regnet som et ideelt sted å rekruttere til politiske formål», skriver Breivik i manifestet.

— Har et godt grep

Direktør ved Ila fengsel og forvaringsanstalt, Knut Bjarkeid, innrømmer at det er en fare at fengselet kan brukes til å rekruttere personer til terrorisme. Til NRK sier han at de er observante på dette og at de har et godt grep om å unngå at noen medfanger kan bli påvirket.

Også forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter (KURS), Franck Orban, mener det er fare for at ekstreme ideologier smitter over på andre fanger.

Tett kontakt

— Man har erfaringer fra andre europeiske land som Spania, Frankrike og England, alt fra at noen blir radikaliserte under soning til at man gikk gjennom hele løypa fra ikke å være radikalisert i det hele tatt når man kom inn til å gå ut av fengselet som en terrorist, forteller Orban til NRK.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har i flere år hatt tett kontakt med fengslene for å bevisstgjøre dem om problemstillingen.

— Dette er per nå ikke et stort problem i Norge. Vi opplever at norske fengsler og Kriminalomsorgen har gode rutiner for å takle dette, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST.