Styreleder Afzal Mohammad i Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat Norway opplyser til NTB at sju navngitte menn vil bli anmeldt for vold mot menigheten.

Han sier at menigheten også tidligere har politianmeldt angriperne, men at politiet henla saken i løpet av 24 timer. Det skjedde for en måneds tid siden. Nå håper han det ikke gjentar seg og at anmeldelsen blir fulgt opp.

– Vi har aldri opplevd så grusom og grov vold i gudshuset. I styret har vi derfor besluttet at disse gutta skal politianmeldes. Det må vi gjøre for å trygge sikkerheten til imamen, ansatte og medlemmer i menigheten. Hvis ikke kan liv gå tapt, sier styreleder Afzal Mohammad til NTB.

Skremmende

Han sier menigheten har til hensikt å stenge angriperne ute fra gudshuset. Om nødvendig vil menigheten be om politiets bistand for å sikre huset.

Afzal Mohammad legger ikke skjul på at han alvorlig frykter for situasjonen og understreker at han reagerer med like sterk forferdelse på det voldelige angrepet som resten av det norske samfunn.

– Politiet skulle ikke ha henlagt den forrige anmeldelsen. De burde ha tatt Skandinavias største muslimske trossamfunn mer på alvor. Situasjonen er veldig skremmende. Jeg frykter for at liv går tapt hvis dette fortsetter. Dette er veldig skremmende, sier menighetens styreleder.

Ny moské

– Er det en prestisje— og maktkamp innen menigheten vi er vitne til?

– Ikke egentlig. Men det tidligere styret var under press fra de gutta som vi nå anmelder for angrep på moskeen, sier Mohammad uten å ville utdype påstanden nærmere.

Menigheten er i sluttfasen av oppføring av Skandinavias største moské i Urtegata 11 på Grønland i Oslo, som ifølge mediene vil koste 93 millioner kroner. Inntil videre holder menigheten hus i en sliten, nedlagt lagerbygning vegg i vegg med den nye moskeen.

Etter planen skulle menigheten åpne de nye dørene 7. april, men nå frykter styret for at denne datoen ikke holder.

– Dette må vi vurdere på nytt etter det som nå har skjedd. Vi har ikke fått trussel mot selve bygget, men mot imamen, styret og medlemmene. Vi må først sikre menneskene, så får vi senere avgjøre når moskeen åpner, sier styreleder Afzal Mohammad, som gjentar at han frykter liv kan gå tapt i konflikten.