• Det var en grunn til at vi gikk bort fra rene gutteklasser og jenteklasser, mener pedagogikkprofessor.

Mellom 10-20 skoler i Danmark skiller gutter og jenter i større eller mindre grad. Psykolog og hjerneforsker Ann-Elisabeth Knudsen i Danmark mener delingen som skjer ved Otterup skole er fornuftig.

— Gutter har en kortere konsentrasjonsperiode, og det må man ta konsekvensen av. Dette handler om en modningsprosess, der det på flere tidspunkt er store forskjeller mellom kjønnene, sier Knudsen.

Hun mener at jo mer skoleelevene blir presset på skolen, jo høyere pris betaler guttene.

— Dette er et fellesnordisk problem, sier hun.

— Hva med de stille guttene og de aggressive jentene? Vinner de på en kjønnsdeling?

— Det kan være problematisk, og derfor bør det bare være i en del av skoletiden, og ikke hele, sier hun.

Ved Høgskulen i Volda synes pedagogikkprofessor Peder Haug at det er lite å vinne på å gjeninnføre kjønnsdeling.

— Vi har hatt en historie med gutteklasser og jenteklasser. Det var grunner at vi gikk bort fra det, sier Haug. Han vil gjerne at det blir mer forsket på, før noen vil eksperimentere med det.

— Om dette gir dokumentert utbytte, ser jeg ingen problemer med å gjøre dette som enkelttiltak, for eksempel i gym. Men jeg frykter at man heller segmenterer kjønnsforskjellene, sier Haug.