— Det er en ekkel, skummel utvikling, sier Arnfinn Sundsfjord til Aftenposten.no. Han er leder for Nasjonalt kompetansesenter i antibiotikaresistens ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

I en studie publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet i dag, advarer internasjonale eksperter mot en spredning av genet «NDM-1», som kan finnes i E.coli eller andre tarmbakterier.

«NDM-1s potensiale til å bli et verdensomspennende helseproblem er stort, og koordinert internasjonal overvåkning er nødvendig» skriver forskerne i artikkelen.

Forskerne frykter at NDM-1 skal spre seg til bakteriekloner som lett smitter mellom mennesker. Det finnes per dags dato få eller ingen kjente antibiotika som vil virke ved en slik utvikling.

— NDM-1 er ofte koblet til andre resistensegenskaper som kan akkumuleres. Den genetiske akkumuleringen av disse egenskapene gjør at vi kan stå overfor en slik infeksjon uten noen type penicilliner eller andre typer antibiotika som virker, sier Sundsfjord, som er overlege ved UNN.

To tilfeller påvist i Norge

To pasienter har fått påvist NDM-1 i Norge, den ene ved sykehuset i Drammen, den andre ved sykehuset i Levanger.

Etter hva Sundsfjord vet, døde ingen av dem av infeksjonen i seg selv.

Aftenposten.no kjenner til at pasientene ble rapportert smittet i henholdsvis januar og april 2010. Begge pasientene hadde vært innlagt for behandling ved sykehus i India, førstnevnte senest våren 2009. I sistnevnte tilfelle ble smitten lokalisert til et kateter innlagt under sykehusoppholdet i India.

Sundsfjord mener det er sannsynlig at pasientene fikk den resistente bakterien i forbindelse med sykehusoppholdene i India.

Sprer seg i Europa

Tidligere har England vært et land med mange tilfeller av NDM-1, men den urovekkende økningen i antall tilfeller sprer seg nå til flere andre land.

Kompetansesenteret for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) advarte i juni i år norske mikrobiologiske laboratorium mot en «urovekkende økning» av bakterier med NDM-1 i Europa.

— Denne nye gruppen av resistensgener har fått en økende utbredelse i Europa de siste årene, sier Gunnar Skov Simonsen ved Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens (NORM).

Ifølge BBC er om lag 50 tilfeller blitt påvist i Storbritannia, men forskere frykter nå at bakterien skal spre seg og bli en global epidemi. Det britiske helsevesenet sendte i 2009 ut en nasjonal advarsel, etter at flere pasienter med NDM-1 døde.

Smitte skal i flere tilfeller ha skjedd ved ulike sykehus i Storbritannia. Felles for mange pasienter er at de knyttes til medisinsk behandling i Asia, og spesielt India.

Spores tilbake til India

  • Begge de to norske pasientene hadde fått medisinsk behandling i India, og vi har derfor spesiell oppmerksomhet mot nettopp India, bekrefter Sundsfjord overfor Aftenposten.no.

Simonsen ved NORM mener utbredelsen i landet er ekstrem.

— Etter hva jeg vet om situasjonen i India, ser det ut som at NDM-1 har blitt ekstremt utbredt, sier Simonsen.

- Stort spredningspotensiale ved sykehus

— Det er et stort spredningspotensiale ved denne typen bakterieinfeksjoner, men først og fremst ved sykehus, sier Sundsfjord.

Han legger til at det er viktig med god håndhygiene blant norsk helsepersonell.

— Men kan være smittebærer av resistente bakterier uten å vite det, og spre smitten mellom pasienter, sier Sundsfjord.

Folkehelseinstituttet vurderer i disse dager om det skal innføres såkalt «meldeplikt» for slike bakterier ved sykehus i Norge, for å få oversikt over spredningen, etter at fagmiljøet i Norge tok initiativ til dette.

Vanlige infeksjoner kan bli dødelige

Den eneste måten å stoppe NDM-1 på, er ifølge forskerne raskt å identifisere tilfellene, og deretter isolere infiserte pasienter.

Gunnar Skov Simonsen sier at en utbredelse av NDM-1 ikke nødvendigvis vil føre til flere sykdomstilfeller.

— Men det kan bety at når noen blir syke, kan en infeksjon nå bli svært alvorlig og i verste fall dødelig, fordi vi ikke kan behandle den. Vi må for all del unngå at NDM-1og lignende resistensgener sprer seg ved sykehusene våre i Norge, sier Simonsen ved NORM.