Tone Hertzberg, NTB På Ullevål er det registrert fem tilfeller av multiresistente E.coli-bakterier hos pasienter i år, og tre i fjor. Nå frykter sykehuset at bakteriene skal spre seg videre.Alle tilfellene er enkeltpasienter med ulike infeksjoner, og de har brakt med seg de resistente bakteriene fra utlandet. Pasientene er blitt behandlet på isolat, i mellom fem og 15 dager. Alle er nå utskrevet.Pasientene som har infeksjoner med resistente bakterier, kan behandles med visse typer antibiotika, men medisinene virker dårligere og behandlingen tar lengre tid. Uhemmet bruk Avdelingsoverlege og sykehushygieniker Bjørg Marit Andersen ved Ullevål sykehus sier at uhemmet bruk av antibiotika i land som Spania har ført til at bakteriefloraen der er blitt motstandsdyktig mot antibiotika.— I Spania går 20 prosent av befolkningen til enhver tid på antibakterielle midler. I mange land kan du selv kjøpe det du ønsker av antibiotika på apoteket og bruke det fritt. Økt reisevirksomhet gir økt risiko for spredning av resistente bakterier, sier hun til NTB. Alarmere Multiresistente E.coli har ikke forekommet på norske sykehus tidligere, mens man har hatt tilfeller av resistente gule stafylokokker.Andersen sier at Ullevål sykehus ønsker å være i forkant, og alarmere andre sykehus om faren for spredning av resistente bakterier.- Man er oppmerksom på resistente gule stafylokokker, men kan overse E.colibakterier. Folk som har vært innlagt på sykehus i utlandet, må si fra til helsevesenet i Norge når de kommer hjem, slik at de kan bli testet, sier hun. Urinveisinfeksjon E.coli er en vanlig årsak til urinveisinfeksjoner. Liggesår eller andre sår kan også være infisert med denne bakterien.- 20 prosent av alle kvinner under 20 år har hatt urinveisinfeksjoner. Forekomsten stiger med økende alder. Hvis disse bakteriene blir resistente, vil det gi betydelige problemer, sier Andersen. God tilstand Fagsjef Grete Larsen i Statens helsetilsyn er fornøyd med tilstanden i Norge, men mener det er grunn til å følge situasjonen nøye.- Bruk av antibiotika i Norge skiller seg fra bruken ellers i Europa, ved at vi bruker vanlig penicillin og ikke så mye bredspektret antibiotika som lettere kan gi resistens. Norsk bakterieflora er bedre tilgjengelig for bruk av antibiotika enn bakteriefloraen andre steder i verden, sier Larsen.Helsetilsynet ga i fjor ut en håndbok i bruk av antibiotika i allmennhelsetjenesten, som blir delt ut til alle leger som skal praktisere i Norge. I år er det gitt ut en lignende håndbok for sykehus. Alle utenlandske leger som blir autorisert i Norge, blir orientert om den norske praksisen.Statistikken viser at bruken av bredspektret antibiotika ikke har økt, og at døgndosene holder seg noenlunde stabile.- Det virker som norske medisinere har en fornuftig forskrivningspraksis, sier Grete Larsen.