Etter den dramatiske tirsdagen i Meymaneh i forrige uke, der norske soldater var i ytterste livsfare, er det en tverrpolitisk erkjennelse i Stortinget at vi også i tiden fremover må innstille oss på at det verste kan skje. Fra SV til Frp er det likevel bred enighet om at norske soldater fortsatt skal være til stede gjennom ISAF-styrkene.

— Jeg tror at det gradvis går opp for folk her hjemme at våre soldater kan bli skutt og drept. Dette er ingen parademarsj, men en risikofylt og farlig jobb de er sendt ut på, sier Jan Petersen som er leder i forsvarskomiteen.

— Det er klart at vi må være forberedt på at soldater kan bli sendt hjem i kiste, for situasjonen i Afghanistan er veldig ustabil, sier Ågot Valle som er medlem av utenrikskomiteen.

Per Ove Width, Frp-medlem i forsvarskomiteen, svarer slik:

— Dette er et veldig farlig oppdrag, og vi må være forberedt på at folk blir skutt. Men dette gjelder spesialstyrker, de beste vi har, sier han.

- Er ikke der for å krige

Ågot Valle gir foreløpig full støtte til at norske styrker blir værende i Afghanistan, som en del av ISAF.

Hun sier til Bergens Tidende at forutsetningen likevel må være at våre styrker har full tillit i lokalbefolkningen. De er ikke der for å krige, men for å beskytte sivilbefolkningen.

— Aksepterer du at de skjøt med skarpt?

— Ut fra de opplysninger jeg har må jeg bare spørre hvilket alternativ de hadde. Men skjer det igjen, kan tilliten i lokalbefolkningen lett forsvinne. Derfor er det utrolig viktig at soldatene selv får anledning til å fortelle offentligheten, når de kommer hjem, om hva de opplevde da skuddene smalt, fortsetter SV-politikeren.

- Krigsherren Dostrum?

Ut fra opplysningene som er kommet om det som skjedde i Meymaneh ser hun ingen grunn til å rette kritikk mot norske forsvarsmyndigheter. Ågot Valle ønsker i hvert fall å vite mer om hvem som sto bak angrepet, og hvorfor det ble satt i verk. Var det den lokale krigsherren, general Abdul Rashid Dostrum, som ellers er kjent for å styre med hard hånd? undres hun.

Valle utelukker heller ikke at angrepet må ses i sammenheng med misnøyen med at Enduring Freedom-styrkene fortsatt står i landet, selv om Norge ikke lenger deltar.

Spent på SVs holdning

Også opposisjonspolitikerne Jan Petersen og Per Ove Width stiller seg bak forsvarsledelsens håndtering av det som skjedde i forrige uke. De vil på ingen måte sette i gang noe stormløp mot forsvarsministeren, selv om informasjonen om det som skjedde har vært mangelfull.

Petersen ser gode grunner til å øke de norske styrkene med to hundre mann, og han tar det for gitt at SV som regjeringsparti stiller seg bak.

Frp-politikeren Width mener at så sant ressursene tillater det må vi innstille oss på både fortsatt å være til stede med styrker i Afghanistan, og dessuten øke vårt militære nærvær.

— Det oppsiktsvekkende ville være om SV protesterer mot en slik utvikling. Det var ille nok at folk som Rolf Reikvam og Hallgeir Langeland i stortingsgruppen like etter angrepet tok offentlig til orde for at Norge bør trekke seg ut. Hva skal våre ungdommer i Afghanistan tenke når de hører slikt, sier han.