KRISTINE HOLMELID og NTB kristine.holmelid@bt.no

— Hvis desinfeksjon av fottøy blir gjennomført på Gardermoen, vil det også skje for flypassasjerer som kommer fra England til Flesland flyplass, sier fylkesveterinær i Sogn og Fjordane og Hordaland, Bjørn Thorson, til Bergens Tidendes nettutgave.

Tiltaket vil gjelde ved alle flyplasser som har direkterute fra Storbritannia og Nord-Irland til Norge. Første direktefly fra London lander på Flesland flyplass lørdag klokken 23.55.

Faren for at noen drar med seg munn- og klovsykevirus via vanlig fottøy, vurderes som liten av Nils Ole Astrup Baalsrud, som er fylkesveterinær for Oslo, Akershus og Østfold.

Han har likevel gitt ordre om at det skal innføres desinfeksjon av alt fottøy som flypassasjerene fra England har på seg når de lander på Gardermoen.

– Vi jobber for å få til dette i løpet av lørdagen, og i hvert fall i løpet av helgen, sier Baalsrud.

Pedagogisk effekt Rent praktisk vil alle flypassasjerer fra Storbritannia måtte gå gjennom kar hvor det ligger en skumgummimatte som er innsatt med desinfeksjonsmiddel.

– Vi regner smittefaren for å være større når det gjelder kjøretøy, enn for fottøyet til vanlige flypassasjerer. Men vi tror at desinfisering av fottøy også kan ha en viss pedagogisk effekt når folk ser at det skjer noe, sier Baalsrud.

Vasker alle biler Lørdag morgen ble 24 kjøretøy som kom med DFDS-ferja fra Newcastle til Kristiansand desinfisert før de fikk kjøre på land.

– Denne ordningen kommer til å fortsette både for passesjerferjer og fraktbåter. Vi betrakter også containere som kommer fra England som kjøretøy i denne sammenhengen, sier fylkesveterinær for Rogaland og Agder, Kjetil Gabriel Espeland.

Fly til Fagernes Søndag kommer et fly fra London til Fagernes med charterturister som har hotell og hytter i Valdres-området som mål for turen. Det har fått alarmen til å gå hos fylkesveterinær Ola Skjølaas i Hedmark og Oppland.

– Distriktsveterinæren på Fagernes har vært i kontakt med tollerne og vi skal sørge for grundig kontroll av passasjerene og de varer de måtte ha med seg, sier Skjølaas.

Fredag kveld registrerte han med tilfredshet den nye forskriften som satte en effektiv stopper for rundt 300 engelske soldater på vei til vinterøvelse i Norge. Den samme forskriften, som setter forbud for alle som er kommet fra Storbritannia etter 1. februar mot å gå inn i norske fjøs, vil Skjølaas nå benytte for å stoppe saueklippere fra England, Skottland og Wales.

Følger hele Europa Veterinærdirektør Eivind Liven sier til NTB at Statens dyrehelsetilsyn har skjerpet overvåkingen i forhold til eventuell smittespredning fra Storbritannia til kontinentet.

– Vi følger nå tett med utviklingen og eventuell smitte til Europa. Blant annet er det fortsatt ikke avkreftet om smitten har beveget seg til Belgia, hvor en besetning på ca. 350 geiter er slaktet ned uten sikker diagnose, sier Liven.

Skipsavfall skal brennes Men ikke bare kjøretøy og mennesker kan bringe munn- og klovsyke inn til Norge. Distriktsveterinærene kysten rundt retter nå søkelyset også mot avfall fra båter.

– Man har mistanke i England om at smitten kom dit via skipsavfall. I Norge har vi klare forskrifter om at alt avfall fra utenlandske skip skal brennes, men vi er ikke sikre på at dette gjøres i små havner. Derfor er det viktig også å fokusere på dette. Vi skjerper dessuten oppfølgingen for import av brukt landbruksutstyr, sier fylkesveterinær for Oslo, Akershus og Østfold, Nils Ole Astrup Baalsrud.

Trekkfugler kan smitte Streng kontroll, sjekk av varer og desinfisering til tross – Norge kan ikke stenge trekkfuglene ute. Også de kan være smittebærere av munn- og klovsyke, skriver Adresseavisen.

De første trekkfuglene fra Storbritannia er ventet når som helst. Ifølge fylkesveterinær for Trøndelag, Eivind Dragseth, så er det fullt mulig at trekkfuglene kan ha med seg viruset til Norge.

NTB

SMITTEKILDER: Veterinærene frykter at munn- og klovsyken kan spre seg luftveien. Både flypassasjerer og trekkfugler kan true folkehelsen.