• Når det mangler kontroll på bruken av 200 millioner kroner i EU-land, er det skremmende å tenke på hva som kan skje når vi de neste fem årene skal dele ut ti milliarder.

Det sier Bellona-medarbeider Paal Frisvold til BT. Han arbeider ved miljøstiftelsens Brussel-kontor, og mener den norske regjeringen bør være bekymret for hva som kan skje når pengekranen åpnes for alvor etter EU-utvidelsen 1. mai. Mesteparten av midlene skal brukes i nye EU-land i Øst-Europa, stater som i stor grad mangler kontrollmekanismer mot korrupsjon.

Bellona mener norske myndigheter bør inngå samarbeid og dialog med miljøorganisasjoner i mottakerlandene for å påse at liknende skandaler ikke oppstår i fremtiden.

— EØS-milliardene bør kunne benyttes til å fremme eksport av norsk miljøteknologi til de nye medlemslandene, sier Frisvold.