— Det er åpenbart en svært aggressiv form vi står overfor. Det uvanlige er at vi sitter med ni barn med alvorlig nyresykdom. Da ville vi forventet at det var 100 til 200 barn som hadde blodig diaré. Det har vi ikke. Analysene av bakteriene viser at de ser ut til å være helt spesielle i forhold til tidligere varianter av O103. Vi kan stå overfor en helt ny og hissig variant av E.coli, sier avdelingsdirektør Preben Aavitsland ved Nasjonalt folkehelseinstitutt til Aftenposten.

Seksjonsoverlege Hans-Jacob Bangstad ved barnemedisinsk avdeling på Ullevål universitetssykehus deler Aavitslands bekymring. Han viser til at det er svært uvanlig at samtlige av barna som man kjenner til er smittet, har utviklet dialysekrevende nyresvikt.