Åtte av de elleve voldtektssakene er overfallsvoldtekter. Politiet ser ikke bort fra at flere av dem kan være begått av en og samme mann, skriver Dagsavisen.

Gjennom å sammenligne biologiske og andre tekniske spor fra hvert enkelt overgrep, kan politiet kunne finne ut om samme gjerningsmann har vært på ferde i flere av sakene. Hvis etterforskningen fører fram til den skyldige, eller en voldtektsmann blir tatt på fersk gjerning, kan politiet teste vedkommendes DNA-profil opp mot sporene fra de andre voldtektene.

– Vi får bistand fra Rettsmedisinsk institutt for å sammenligne spor fra hvert enkelt åsted. Dette gjøres blant annet for å se om en og samme gjerningsmann kan ha begått flere av voldtektene. Det har skjedd før, og kan skje igjen, sier politioverbetjent Anne Rynning Aasen i Oslo politidistrikt.

DNA-arbeidet er tidkrevende, og foreløpig har politiet ingen grunn til å konkludere med at en serievoldtektsmann står bak.

– Inntil videre vet vi ikke om det er den samme, eller om det er flere, sier hun.