— Vi frykter flere selvmord blant våre transseksuelle medlemmer når denne støtten nå forsvinner, og kontoret vårt i Røde Kors-bygget i Oslo blir stående tomt, sier leder Tone Maria Hansen til Bergens Tidende.

Nei fra Dagfinn Høybråten

— Foreningen har søkt Helsedepartementet om 400.000 kroner i år for å kunne holde støtteapparatet i gang, men får ikke pengene. Vi er derfor kommet i en svært tragisk situasjon. Dette vil kunne få svært alvorlige konsekvenser for mange transseksuelle kvinner og menn sier hun.

Foreningen har nylig også henvendt seg til familieminister Laila Dåvøy, og skriver til statsråden:

— Vi er bekymret for livssituasjonen for de transseksuelle og andre (transe-personer med identitetsproblemer, red.anm) som vi er i kontakt med. Særlig ser vi behovet for utvikling av selvmordsforebyggende tiltak, skriver Landsforeningen til Dåvøy.

Håper på Laila Dåvøy

Tone Marie Hansen sier til BT at hun er svært skuffet over avslaget om støtte fra helsedepartementet.

— Nå venter vi på en reaksjon, på vår bønn om hjelp, som vi har sendt til Laila Dåvøy sier Tone Marie Hansen.

En undersøkelse foretatt blant de 65 første transseksuelle som har fått utført en kjønnsbekreftende operasjon i Norge, viser, ifølge Hansen, at 1 av 5 av disse hadde forsøkt å ta livet sitt, før de fikk behandling/kjønnsoperasjon.