– Jeg synes det er leit at holdningene er slik ute i organisasjonen, sier Frode Sjursen, administrerende direktør i Forsvarsbygg.

Rapporten som konsulentselskapet KPMG har laget etter en etikkartlegging i Forsvarsbygg er hard kost for toppledelsen i Forsvarsbygg.

Usikre på beskyttelse

  • Tre av ti er usikre på om de ville blitt beskyttet mot represalier om de varslet.
  • Tre av ti er usikre på om konserndirektøren ville handle korrekt om han fikk kjennskap til uetisk atferd.
  • Fire av ti er ikke helt enige i at konsernledelsen opptrer i tråd med atferdsreglene.
  • Fire av ti mener at administrerende direktør sender ut uklare signaler om etikk og integritet.De ansatte har langt større tiltro til sin nærmeste leder enn til den øverste ledelsen, viser rapporten.

– Jeg tror nok at en av forklaringene er at Forsvarsbygg er en svært desentralisert organisasjon. Mange ansatte møter ikke den øverste ledelsen. Dette blir også fremhevet av KPMG, sier Sjursen.

– Men vi i ledelsen må nok også erkjenne at vi ikke har vært synlige og tydelige nok, sier Sjursen.

– Er etikkompetansen i ledelsen god nok?

– Ja, det vil jeg absolutt si. For meg er det klart at vi først og fremst har en kommunikasjonsutfordring, sier Sjursen.

Mange vet om brudd

Også andre funn indikerer at alt ikke er som det bør være i organisasjonen:

  • Hver femte ansatte har observert eller vet om brudd på organisasjonens innkjøpspolicy.
  • 15 prosent kjenner til brudd på lover, regler, eller sløsing med organisasjons ressurser.En liten andel sier at de ikke ville gjort noe som helst om de oppdaget alvorlige brudd på reglementet.

Samtidig er det 40 prosent som sier at de ikke ville vært komfortable med å bruke organisasjonens etablerte varslingssystem om de oppdaget alvorlige brudd.

– Dette overrasker meg noe. Vi har mulighet for anonym varsling, sier Sjursen, og påpeker på at de hvert år har to til tre varslersaker.

– Dette er saker som også har fått konsekvenser for de ansatte som har brutt reglene. Hvem varslerne er, kjenner ofte kun noen få personer til og deres varsling har overhodet ikke resultert i noen form for represalier, sier Sjursen.

Risiko: Blir aldri avdekket

Han mener tvert imot at de og andre organisasjoner er helt avhengige av varslerne.

– Gjennom internkontroll kan vi avdekke sikkerhetshull, men de aller fleste enkelttilfellene blir avdekket fordi ansatte varsler om kritikkverdige forhold, sier Sjursen.

Skepsisen til varslingssystemet og manglende tillit til ledelsen gjør likevel at KPMG slår fast at det er risiko for at kritikkverdige forhold aldri blir avdekket

Sjursen sier at de tar undersøkelsen på alvor og de har allerede startet arbeidet med en egen handlingsplan for etikk og integritet i Forsvarsbygg. Den skal legges frem for styret i slutten av august.

– Vi har i tillegg startet arbeidet med å legge om innkjøpsordningen, sier Sjursen.

I Forsvarsbygg finnes det i dag hele 250 innkjøpsansvarlige. Det skal reduseres til 50.

–Med færre og mer spesialiserte innkjøpere kan vi profesjonalisere innkjøpene våre. Også dette er et ledd i arbeidet for å sikre at lover og regler blir fulgt, sier Sjursen.

scanpix
SCANPIX
Helge Sunde
SCANPIX