— Underskuddet i statsbudsjettet skyldes ikke utgiftsvekst, men sviktende inntekter. Det har ikke slått tilstrekkelig inn i vurderingen av det strukturelle oljekorrigerte underskuddet, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities. Han sier det ville vært langt mer bekymringsfullt om det store underskuddet kunne tilbakeføres til budsjettets utgiftsside.

Artikkelen fortsetter under videospilleren.

— Men statsbudsjettet er ekspansivt, og i den grad det påvirker styringsrenten vil det bety at renteøkningen kommer raskere og blir sterkere enn hva Norges Bank hittil har sagt, sier Andreassen.

Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann, Ulf Leirstein, konstaterer at regjeringen overgår selv hans eget parti i bruken av oljepenger. Han er overbevist om at forslaget til statsbudsjett vil bidra til renteøkning.

— Ja, det er jeg helt overbevist om. Sentralbanken har varslet at styringsrenta skal opp neste år. Denne pengebruken vil føre til at rentenivået øker enda raskere enn man har lagt opp til, sier han til NTB.

SSB: Overraskende ekspansivt

Leirstein får støtte for sitt syn av forskningssjef Ådne Cappelen i Statistisk sentralbyrå (SSB).

— Isolert sett vil det overraskende ekspansive statsbudsjettet kunne føre til en raskere heving av sentralbankens styringsrente, sier Cappelen.

Cappelen har foreløpig bare sett noen hovedtall i budsjettet og mener det er viktig for renteutviklingen hvordan og til hva pengene brukes. Han vil gjerne studere budsjettet grundigere før han konkluderer med hvilken virkning budsjettet vil få for sentralbankens styringsrente.

— Rentenivået i andre land er viktig, og det blir helt avgjørende for hvordan den økonomiske utviklingen i Norge blir, sier Cappelen.

— Hvis det fortsatt blir nedgangstider og lave renter i landene rundt oss, kan det oppveie mye av effekten i det ekspansive statsbudsjettet, sier forskningssjefen i Statistisk sentralbyrå.

NHO: Presser Norges Bank

— Dette budsjettet legger et press på Norges Bank til å øke renten unødig mye, sier den nye NHO-sjefen, Johan G. Bernander.

Han mener regjeringen bruker for mange oljemilliarder, noe som gjør kronekursen farlig sterk. Det rammer eksportindustrien og konkurranseevnen i norsk industri, sier Bernander.

NHO er også skuffet over at regjeringen ikke viderefører viktige krisetiltak for industrien, som økte avskrivningssatser.

Også sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets mener budsjettet vil dra opp sentralbankens rentebane. Han sier den siste pengepolitiske rapporten fra Norges Bank ikke tar høyde for et så stort underskudd i statsbudsjettet som vi er blitt presentert for i dag.

DnB NOR mer usikker

Sjeføkonom Kyrre Aamdal i DnB NOR mener budsjettet trekker litt i retning av høyere renter, men sier «betydningen er trolig neppe stor». Han viser til at offentlig forbruk anslås å øke mindre enn tidligere anslag både fra SSB og Norges Bank. Den underliggende utgiftsveksten i budsjettet er bare 1,75 prosent.

Aamdal mener den største utfordringen for Norges Bank er en industri som sliter med en stadig sterkere krone. Budsjettet hjelper ikke i så måte, men i timene etter at budsjettet ble lagt fram var virkningene på markedsrentene og kronekursen helt marginale, sier Aamdal.