– Du kan jo selv tenke deg hvordan det vil være for en som har fått diagnostisert kreft å måtte vente i kanskje to måneder på operasjon, sier klinikksjef ved kirurgisk klinikk på Haukeland universitetssykehus, August Bakke.

Nettopp det kan bli konsekvensen hvis sykehuset må gjennom en ny sparepakke, slik foretaksstyret legger opp til, mener klinikksjefen.

Flere brudd

I forslaget fra administrasjonen legges det opp til et underskudd på 178 millioner kroner. Temmelig nøyaktig ti prosent av det (17,2 millioner) er avsatt til styrking av operasjonsenheten på kirurgisk klinikk. Skulle ikke disse midlene tilføres, vil følgen bli flere brudd på ventegarantier, skriver administrasjonen i budsjettforslaget. Det støttes av August Bakke.

– Allerede nå strever vi med å klare fristen for eksempel for tykktarmskreft på seks uker. Må vi spare, kan ventetiden bli en uke eller to ekstra.

– På Radiumhospitalet er den samme ventetiden bare på to uker. Det illustrerer forskjellene.

På spørsmål om det vil medføre økt risiko for spredning av kreften, svarer Bakke:

– Det er jo en teoretisk fare det. Men uansett er det å gå og vente på en kreftoperasjon i for eksempel to måneder, ikke bra verken for psykisk eller fysisk helse.

Sterk vekst

Intensivavdelingen på kirurgisk klinikk har opplevd en sterk aktivitetsvekst de siste årene. En årsak er stadig flere alvorlig syke pasienter. Pasienter som etter loven skal og må behandles. Dette er kostnader som ikke kan velges vekk og som vil påløpe uansett.

– Det er utrolig viktig å understreke at folk ikke må bli redde. De alvorligst syke skal definitivt få behandling uavhengig hva som vedtas, sier Bakke.

– Men det er en del som har andre lidelser som ikke vil bli behandlet. Og andre som vi vil være nødt til å skyve på.

I GRENSELAND: ¿ Vi er i grenselandet mot brudd på de tidsfristene for diagnosistert kreft som er satt. En ny sparepakke vil føre til ytterligere ventetid, sier klinikksjef ved kirurgisk klinikk på Haukeland universitetssykehus, August Bakke. ARKIVFOTO: KNUT EGIL WANG