Når ytterligere ti land blir tatt opp som fullverdige medlemmer i EU fra 1. mai, får 75 millioner innbyggere samtidig adgang til det felles arbeidsmarkedet i Europa. Men kommunalministeren understreker likevel at hun ikke nærer noen engstelse fordi Norge på grunn av EØS-avtalen er direkte berørt av denne utvidelsen.

— I deler av fagbevegelsen overdriver man frykten for at Norge skal bli utsatt for stor arbeidsinnvandring. Vi er et lite land, og erfaringene hittil viser at folk foretrekker å dra til andre steder i Europa for å få arbeid, sier Erna Solberg sier til Bergens Tidende.

Feilslått politikk

— Men vi er likevel sårbare, for våre velferdsordninger innebærer at alle med minst 14 timers arbeidsuke har krav på sosialhjelp, kontantstøtte og andre stønader. Vi har med andre ord en del regler som jeg frykter vil bli utnyttet hvis vi ikke greier å gjøre noe med dem, fortsetter hun.

Samtidig som hun har et positivt syn på økt arbeidsinnvandring, ikke minst med sikte på å få tak i flere eksperter og fagarbeidere, har Solberg også nedslående erfaringer:

— Den delen av innvandringen som gjelder flyktninger, asylsøkere og gjenforening har totalt sett ikke vært noe pluss for det norske samfunn, slik hun vurderer det, og hun begrunner standpunktet på følgende måte:

— Altfor mange er blitt avhengig av sosiale støtteordninger, og vi har ikke vært flinke nok i integreringsprosessen til å slå fast at dette har vært til det gode for samfunnet.

Starte i barnehagen

— Hva har sviktet?

— Ikke minst språkopplæringen, og her må vi satse enda sterkere på annengenerasjons innvandrere, og vi må starte allerede på treårsstadiet i barnehagen. Dette har nok vært undervurdert, for altfor mange er bare sammen med andre barn som har samme etniske bakgrunn, mener statsråden.

Hun mener at Peter Batta i Huseiernes Landsforbund går for langt når han ønsker å sette grense for hvor mange innvandrere det bør være i hvert borettslag - for å unngå en skjev og uheldig sammensetning. Noen stivbente regler om dette fraråder hun. Derimot har Batta rett i at innvandrere bør tenke mer på barna og derfor velge å bo i mer blandete miljøer, mener statsråden.

- Vent med skautet!

Erna Solberg rister på hodet over arbeidsgivere som nekter ansatte å bære skaut (hijab) på arbeidsplassen, slik det gikk frem av nyhetsreportasjer i nyttårshelgen:

— Vi må snart greie å komme oss over denne modenhetsgrensen. Jeg har som statsråd møtt mange kvinner som av religiøs stolthet bærer dette plagget, og jeg kan ikke se at kvinner med skaut er noe som helst problem i et flerkulturelt samfunn.

På den annen side vil jeg be innvandrerforeldrene tenke alvorlig gjennom om barna heller bør vente noen år, for eksempel til konfirmasjonsalderen, før de begynner med hijab. Det må da være bedre at de unge velger selv om de vil bære et slikt plagg. Men det går selvsagt ikke an å ha noe lovforbud, eller påbud om dette, sier kommunalministeren.

BERGENS-FERIE: Kommunalminister Erna Solberg har sammen med familien slappet av i Bergen i snart to uker. <br/>Foto: EIRIK BREKKE