• Som arbeidstakere og fagorganiserte i EU vil vi oppleve at det blir satt en bremse på lønnsøkningen. Det betyr også økt ledighet her til lands hvis Norge går over til euro og blir med i valutaunionen.

Forbundsleder Per Østvold maler med disse spådommene et dystert bilde av hva som venter arbeidstakerne hvis Norge blir fullverdig medlem av EU.

— I det nye Europa blir fagbevegelsen totalt svekket, hevder han i samtale med Bergens Tidende. Både faren for økt ledighet og vanskeligere kår for lønnsforhandlingene teller sterkt med når han advarer mot at Norge skal gå inn i EU.

— Jeg kan ikke se at vi har noen gode faglige argumenter for å gå inn i EU. Men hadde jeg vært en fattig polsk transportarbeider, ville jeg kanskje ha sett det annerledes, mener Østvold.

Jussprofessor og EU-ekspert Fridtjof Frank Gundersen har et annet perspektiv:

— De som frykter høyere ledighet på grunn av norsk EU-medlemskap har bare ett viktig argument. Vi mister nemlig retten til å føre en selvstendig rentepolitikk, sier han.

Kystnæringer vinner

På den positive siden fremhever den tidligere stortingsrepresentanten for Frp at vi gjennom et EU-medlemskap vil få gleden av stabile valutaforhold. Mens Østvold advarer, ser Gundersen med andre ord på medlemskap i valutaunionen som et fortrinn.

— Den sterke kronen som volder eksportnæringene slik hodebry for tiden vil være en saga blott. Dette vil styrke sysselsettingen mange steder, særlig langs kysten, mener Gundersen, som er professor ved Norges Handelshøyskole.

Han har skrevet en rekke innføringsbøker om EU. Trass i sin partipolitiske tilknytning og ja-standpunkt i EU-saken hendte det rett ofte at Anne Enger Lahnstein under den forrige EU-striden spurte ham til råds i faglige og juridiske spørsmål som gjaldt EU.

- Betyr lite til eller fra

Han er overbevist om at EU-medlemskap i seg selv vil bety lite til eller fra for ledighetsnivået. Det regelverket vi underkastet oss gjennom EØS-avtalen vil være retningsgivende også om vi tar det siste steget inn i EU. Med tanke på sysselsettingen blir det med andre ord små forandringer. Gundersen viser til flere land i EU som har imponerende lav ledighet, som for eksempel Nederland med under 3 prosent.

— Hvor gode muligheter vil vi ha til å treffe nasjonale tiltak for å dempe ledigheten?

— I så måte vil vi ikke ha noe problem, for vi vil ikke i overskuelig fremtid oppleve underskudd på statsbudsjettet. I EU er det inflasjonsmålet som er avgjørende for om man skal si ja eller nei til den slags tiltak, sier Fridtjof Frank Gundersen.

Bremser lønnsveksten

Per Østvold, som er leder for Norsk Transportarbeiderforbund, er på sin side dypt bekymret for de fremtidige lønnsforhandlingene. I det øyeblikk Norge blir en del av den økonomiske og monetære union vil også den frie rammen rundt lønnsforhandlingene i realiteten bli kraftig hemmet, mener han.

Østvold underbygger sitt standpunkt ved å henvise til en utredning som svensk LO offentliggjorde i oktober i fjor. Der går det klart frem at lønnskostnadene i et medlemsland ikke kan øke mer enn gjennomsnittet i EU.

- EU også fremsynt

— Ved å gå over til euro blir vi bundet av lønnspolitikken i EU. I praksis vil det bety at den lønnsveksten som vi har vært vant med i de nordiske land, vil være ved veis ende, slik han ser det.

Men alt er ikke helsvart, sett med lønnstakernes og de fagorganisertes øyne. Rett skal være rett, medgir Østvold. Han gir honnør til EU for at man der var fremsynt og tidligere ute enn myndighetene her hjemme når det gjelder å stille strenge krav om kjøre- og hvilepauser for transportarbeidere. EU hadde kort sagt et strengere regelverk som vi ble bundet av gjennom EØS-avtalen.

— På hele transportsektoren er vi de facto allerede medlem av EU, sier han.

— Risikerer vi at faglige rettigheter blir svekket?

— Ikke uten videre. Den nordiske modellen står sterkt og lar seg ikke så lett rokke. Fagbevegelsens styrke varierer sterkt fra land til land. Mens 60 prosent av arbeidstakerne i Norge er organisert, gjelder det for eksempel bare 10 prosent av franskmennene.

— Hva med oppsigelsesvernet?

— Jeg har ingen informasjoner om at det vil komme i fare, sier Per Østvold.

SIER NEI: Fagforbundsleder Per Østvold.