• Jeg er redd for at vi kan lese konklusjonene i Valla-granskingen allerede i fredagsavisene, før LO har fått rapporten!

Sonja Hjelvik er ikke lystelig til sinns mens hun venter på «åpenbarelsen» fra de tre uavhengige granskerne som har forsøkt å skifte sol og vind i personalkonflikten mellom Gerd-Liv Valla og Ingunn Yssen.

En gang i løpet av morgendagen skal granskingsutvalget legge frem rapporten for LO-sekretariatet, som også er oppdragsgiver.

Hjelvik er leder for de drøyt 6200 medlemmene i Handel og Kontor i Hordaland og Sogn og Fjordane. Det er med andre ord en av de største fagorganisasjonene her vest hun har stått i spissen for siden 1998. Til daglig arbeider hun på kontoret hos Bergen Taxi.

Etterspill om lekkasjene

— Det er skandaløst at disse lekkasjene vi har vært vitne til i det hele tatt har forekommet. Vi vet selvsagt ikke hvem som har lekket, men jeg regner med at det vil få et etterspill, sier Hjelvik som også er medlem av forbundsstyret i Handel og Kontor.

— Er du fortsatt av den oppfatning at Gerd-Liv Valla «bør vurdere å trekke seg som LO-leder», slik du ordla deg i et BT-intervju i januar?

— Det får vise seg når vi har fått granskingsrapporten på bordet. For øvrig står jeg fortsatt ved det jeg sa den gang.

— Din forbundsleder, Sture Arntzen, har sagt offentlig at han ikke ser noen grunn til å kaste henne. Har han vært for rask med sitt utsagn?

— Jeg tror ikke at noen kan konkludere for de har lest rapporten. Samtidig har jeg lyst å få frem at jeg synes synd på mennesker som blir utsatt for et slikt mediekjør som Valla har opplevd i disse ukene. Det unner jeg ikke noen.

Sterkt ønske om ro

— Kjell Sørensen i Fellesforbundet i Hordaland mener at rapporten må offentliggjøres straks den foreligger, og av lederen i granskingsutvalget?

— Jeg er helt enig med Sørensen, for ellers risikerer vi å få en uryddig situasjon. Det er et sterkt ønske omkring blant medlemmene om å få ro rundt denne saken, selv om det allerede har roet seg en god del.

— Har denne konflikten påvirket arbeidssituasjonen i ditt forbund?

— Nei, jeg kan ikke si det. Arbeidet har gått sin gang, og forberedelsene til mellomoppgjøret er ikke på noen måte blitt forstyrret. Men alle lekkasjene har ikke vært så lett å forholde seg til, verken for ansatte eller tillitsvalgte, sier Hjelvik.

Paul Sigve Amundsen