— Vi har bare sett starten på denne utviklingen. Det er ingen tvil om at markedet etterspør det som gir de mest alvorlige konsekvensene for naturen: Store hytter i jomfruelig natur. Utviklingen medfører et enormt press på naturen ettersom slike hytter krever mye infrastruktur som helårsveier, vann og kloakk. Dette gir grunn til bekymring, sier Erik Stabell i Direktoratet for naturforvaltning (DN) til Aftenposten.

Vekstnæring

Bare i Buskerud og Oppland er det planlagt rundt 20.000 nye hytter, og for mange kommuner er hytteutbygging blitt den nye vekstnæringen.

Prosjektleder Pål Teodorsen i DN mener Norge nå må ta håndfaste grep for å kontrollere utviklingen.

— Vi ser at tidligere villmarksområder tas i bruk, og at de luksuriøse hyttene krever mye tilrettelegging som medfører inngrep. Tidligere år var kraft- og veiutbygging det som fortrengte uberørt natur, nå kan vi se en utvikling hvor hytteutbygging og alt det medfører overtar, sier Teodorsen.