RAGNAR SKRE

— I fjor fant vi en barkbille som tidligere var ukjent her i landet. Ips amitinus heter den på latin og kommer fra Russland, via Baltikum.

Øklands team har de siste tre årene reist rundt til landets kaier og tatt stikkprøver at tømmeret som blir tatt i land. På denne måten har de kartlagt hvilke insekter som følger med tømmertransportene sjøveien fra Baltikum.

Grunnen til at de er så opptatt av akkurat Baltikum er at disse landene har unntak fra de norske importreglene som påbyr at barken blir fjernet for å hindre smitte. Reglene forbyr import av ubarket tømmer fra land utenfor Europa. Men siden Baltikum regnes som innenfor Europa, slipper importørene å fjerne barken.

Barkbiller fra hele Russland kan dermed først spre seg vestover til de baltiske skogene, og så reise uhindret videre til Norge.

Det er et åpent spørsmål om «russerbillen» vil slå seg til her i landet. Den er hittil bare funnet i nærheten av havnen der tømmeret er tatt i land.

— Det er jo forskjell på at den finnes i havnen og at den sprer seg til skogen. Men av en eller annen grunn finnes ikke denne billen i Sverige. Det er litt merkelig, funderer Økland.

I 1979-1981 ble trær tilsvarende fem millioner kubikkmeter tømmer ødelagt av barkbilleangrep. På tross av 500.000 rørfeller påførte billene som Øystein Sunde synger om skogbruket et samlet tap som er blitt anslått til en milliard kroner.

Bestanden av stor granbarkbille ble nøye overvåket inntil for ti år siden. Skogforsk vurderer nå et prosjekt for finne ut om billen vil få et nytt utbrudd som følge av de varme somrene.