— Dette viser at det haster med strakstiltak for å hindre utslipp av ballastvann. Miljøvernminister Børge Brende har i mer enn år lovet at Norge skal iverksette påbud om rensetiltak for å hindre introduksjon av fremmede arter. Men ingenting har skjedd, sier fagsjef Andreas Tveteraas i Verdens Naturfond Norge (WWF) til BT.

Det var en fisker fra Båtsfjord som fanget det første eksemplaret av snøkrabbearten like før påske. Tidligere er den observert på russisk side i Barentshavet midt på 1990-tallet. Russerne nekter for å ha satt denne krabben ut i området. Havforskningsinstituttet mener også forklaringen må være at den er kommet via ballastvann. Snøkrabben er noe mindre enn kongekrabben, men har mange likheter når det gjelder levesett.

— Den økende oljetransporten i disse nordlige farvannene gjør at ballastvann utgjør en kjempetrussel. Nå har vi fått beviset på at snøkrabben har etablert seg, og det er vanskelig, for ikke å si umulig, å bli kvitt slike skadelige arter som ødelegger eller truer det naturlige økosystemet, sier Tveteraas.

Ifølge Tveteraas er den atlantiske snøkrabben den viktigste kommersielle krabbearten i de østlige delene av Canada. En fullvoksen hannkrabbe er dobbelt så stor som hunnkrabben. Den har et spenn mellom klærne på opptil 90 cm og veier rundt 1,3 kg.

— Den er en spesialist som spiser alt den kommer over på havbunnen. I så fall kan den gjøre like stor skade som Kongekrabben. Ny forskning viser jo at denne også spiser loddeegg, noe som også bør gi grunn til stor bekymring for fiskerinæringen, mener Tveteraas, som har ballstvann-problematikken som et av sine arbeidsfelt.

Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen, IMO, har tidligere varslet en ny konvensjon om utslipp av ballastvann. Den skal etter planen vedtas våren 2004.

— Men det kan gå ti år før den trer i kraft på grunn av den langvarige ratifiseringsprosessen. Derfor bør regjeringen snarest følge opp tidligere løfter om norske strakstiltak for å hindre enda flere uønskete invasjoner av skadelige arter, sier Tveteraas.

Han mener tiltakene bør inneholde krav om rensing om bord i skip eller i havner. Samarbeid med russerne er også nødvendig for å hindre at flere arter krabber inn i norske havområder.

Introduserte, fremmede arter har gjort skader for milliardbeløp i en rekke land. Blant annet har den norske oppdrettsnæringen blitt påført store tap fordi fremmede organismer har forvillet seg inn i norske farvann og forsårsaket fiskedød.