– Vi mener at det ikke er usannsynlig at disse droppene kan medføre en stor belastning på menneskekroppen. Vi er veldig glad for at industrien omsider tar på alvor det som har vært tema i andre land i flere år, sier yrkeshygieniker Halvor Erikstein i fagorganisasjonen Safe, til Stavanger Aftenblad.

Det er etter påtrykk fra representanter for offshoreansatte at oljeindustrien nå undersøker effekten g-krefter har på menneskekroppen om bord i en fritt fall-livbåt.

Testingen inngår i livbåtprosjektet til Oljeindustriens Landsforening (OLF), et prosjekt som nylig avdekket så store svakheter med en rekke livbåter at to plattformer i Nordsjøen måtte stenge ned.

– Vi er kjent med noen få skader av begrenset omfang etter livbåtdropp, men vi vet jo lite om effekten av g-kreftene, og det er stor usikkerhet knyttet til dette, sier kommunikasjonsrådgiver i OLF, Kjetil Hjertvik.

Ove Olderkjær