KJELL ØSTERBØFRODE BUANES

— Dette er både dårlig miljø- og energipolitikk. De mobile gasskraftverkene har kun 30 prosent effektivitet, og gir tre ganger så høy pris pr. kilowattime. Dessuten slipper de ut dobbelt så mye CO2 som konvensjonelle gasskraftverk, sier den tidligere miljøvernministeren til Bergens Tidende.

Både Brende og næringsminister Odd Eriksen deltok på den store Gasskonferansen i Bergen i går.

De to er uenige i hvilke krav som skal stilles for det fremtidige gasskraftverket på Tjeldbergodden på Nordmøre.

Brende reagerer sterkt på at regjeringen fremfor å starte gasskraftproduksjon så raskt som mulig vurderer å hente inn 15 mobile gasskraftverk for å dekke inn kraftunderskuddet i Midt-Norge.

Ønsker gasskraft på sikt

Statsråd Eriksen innrømmer at mobile gasskraftverk er et av alternativene som vurderes for Midt-Norge - men at ingen beslutning er tatt ennå.

Brende er på sin side overrasket over at Eriksen ikke allerede nå kan utelukke de mobile gasskraftverkene.

— Tallene jeg har er fakta. Eriksen kan ikke ha fulgt med i timen, sier Brende.

Næringsminister Eriksen sier han er overbevist om at gasskraft på sikt vil bli en viktig og miljøvennlig kraftkilde i Midt-Norge. Men han står fremdeles fast på Soria Moria-bestemmelsen om konsesjoner.

— De tre gasskraftverkene som er gitt konsesjon skal bygges med dagens tilgjengelige teknologi, men alle nye gasskraftverk skal ha full CO2-rensing, sier Eriksen.

På grunn av dette vil produksjonsstart for Tjeldbergodden ifølge Brende bli utsatt fra 2009 til tidligst 2012.

— Det er nødvendig å stille kraft til disposisjon, men samtidig må vi løse CO2-problematikken, sier Eriksen.

- Stor utfordring

— Den forrige regjeringen gjorde forferdelig lite for å få frem ny kraft i Midt-Norge. Kraftkrisen har bygd seg opp over flere år, og mange må ta ansvar, sier Eriksen.

Ifølge næringsministeren skal energikrisen løses gjennom økt kraftproduksjon og større bevissthet rundt energibruk.

Brende mener det er pinlig at energinasjonen Norge årlig importerer 9 terrawattimer. Det tilsvarer ifølge Brende 20 Alta-kraftverk.

Han er redd for at krisen må bli mer akutt før det skjer noe og hevder at Norge per i dag ikke har en kraftkrise, men en beslutningskrise.

Brende påpekte også paradokset i den fanatiske motstanden mot gasskraftverk.

— Hadde vi vært prinsipielle i vår motstand mot CO2, skulle vi begrenset hele olje- og gassproduksjonen i Norge. Men den belastningen vil ingen parti på Stortinget ta, sier Brende.