De ansatte er spente på om personvernet er tilstrekkelig ivaretatt i rapporten. De frykter også at granskingsrapporten kan bli misbrukt i maktkampen som kommer til å foregå på landsmøtet i slutten av denne uken.

Flere ansatte er på tå hev, og urolig for om innholdet i rapporten henger ut enkeltpersoner.

Oppdrag fra landsrådet

Landsrådet står som oppdragsgiver for den omfattende, eksterne granskingen av selskapets indre liv. Granskingen har vært ledet av sorenskriver Stein Husby, og har munnet ut i en rapport på over 300 sider og mer enn tusen underbilag.

Det er ventet at rapporten inneholder krass kritikk mot både det forrige sentralstyret under ledelse av Magnus Stangeland, og også av ansatte i selskapet.

Deler av innholdet i rapporten er allerede lekket ut. NRK Dagsrevyen fortalte for halvannen uke siden at rapporten beskriver et høyt pengeforbruk fra enkelte sentralstyremedlemmer i forbindelse med møter, overnatting og middager.

Arbeidstilsynet grep inn

De ansattes tillitsvalgte har tidligere stilt spørsmål ved om granskerne har fulgt avtaleverk og spilleregler under arbeidet sitt. Sentralstyret måtte på et tidspunkt midlertidig beordre stans i granskingen etter pålegg fra Arbeidstilsynet.

De tillitsvalgte på land og hovedverneombudet har vært kritiske til gjennomføringen av granskingen. De har stilt spørsmål ved om den har vært tilstrekkelig objektiv og uavhengig.

Uviss skjebne

De ansatte har bedt om svar på hvem som får rapporten, og hvordan den vil bli behandlet. Opprinnelig fikk de tillitsvalgte beskjed om at samtlige landsrådsmedlemmer og sentralstyremedlemmer ville få den, i alt 22 personer. Det har de tillitsvalgte reagert på.

Landsrådets leder, Niels-Christian Bang, var svært ordknapp da Bergens Tidende spurte ham om rapporten.

– Den vil bli behandlet i landsrådet i slutten av uken. Det er alt jeg kan si, svarer han.

– Hvem får den?

– Flere kommentarer vil jeg ikke gi.

Håper på ryddighet

De tillitsvalgte håper ansatte som eventuelt er omtalt i rapporten, får kjennskap til det før innholdet blir offentlig.

Hovedverneombud Johan Petersen ønsker overfor Bergens Tidende ikke å kommentere situasjonen.

— Det blir feil av meg på det nåværende tidspunktet. Først får vi se hvilken behandling rapporten får, og hva den inneholder, sier Petersen.