Da rapporten ble lagt fram av Nedre Romerike distriktsrevisjon (NRD) i forrige uke, ble det konkludert med at det ikke finnes noe eget prosjektregnskap for den omfattende utbyggingen av nitrogenrenseanlegg, skriver Aftenposten.

Tidligere vannverkssjef Ivar T. Henriksen og sønnen hans er siktet for grov økonomisk utroskap, og en innleid slamkjører for korrupsjon.

Nå skal Kommunalbanken ta kontakt med Statens forurensningstilsyn (SFT) for å se på dokumenter som førte til at 112 millioner kroner ble utbetalt fra 1997 til 2002.

– Selskapene har ikke ført prosjektregnskaper. Da har man ikke oversikt over økonomien i de forskjellige prosjektene, sier Heidi Fjermeros i NRD.

– Med så mye som kommer opp nå, vil vi se nærmere på dette. Vi tar det selvsagt alvorlig, sier avdelingsdirektør Hilde Terese Hamre i SFT.

Utbetalingene fra Kommunalbanken har vært basert på tillit.

– Myndighetene har dårlig kontrollmulighet, og det er ikke iverksatt tiltak for at de skal kunne kontrollere, sier privatetterforsker Erling Grimstad, innleid gransker i vannverksskandalen.