• Jeg er redd streiken i hotell og restaurant blir smertelig langvarig. Personlig har jeg ingen tro på at dette er over til Festspillene.

— Når partene møtes hos Riksmeklingsmannen i dag er det bare fordi reglene tilsier det, sier formann for Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL) på Vestlandet, Jan Sverre Stray til Bergens Tidende. Han er direktør på First Hotel Marin.

— Med den kapasitetsreduksjon streiken innebærer for byens hotellsenger, så er det nær krise i festpilltiden, sier Stray som også ser lange konsekvenser.

— Store operatører og arrangører har gitt beskjed om at de nå slutter å legge arrangementer i Norge om våren.

Tre streiker på fire år

— Dette er en smertelig vond sak for alle involverte, og en situasjon der begge parter taper store summer. Problemet for næringen er at vi nå har den tredje streiken på fire år. I de to foregående tilfellene har bedriftene strukket seg langt for å bidra til å heve de ansatte. Bedriftene har ikke noen sereptas krukke å øse fra. Å etterkomme krav om syv prosent økning er ikke mulig for mange bedrifter. Spesielt vil det gå hardt ut over familiebedrifter og en rekke små bedrifter ute i distriktene, sier Stray.

Hjelper ikke de lavest betalte

— Jeg er ikke stolt over at hotell og restaurant er en lavlønnsbransje. Jeg ønsker at vi over tid kan få løftet alle ansatte - og da ikke bare servitørene. Når HRAF går til streik for å endre ubekvemhetstillegg, og tiden for når de skal gjelde, så komme ikke det de lavest lønte i bransjen mye til gode. De jobber stort sett fra 8 til 16. Det er først og fremst kelnerne som vil nyte godt av tilleggene.

Nei til streikebryteri

— Dere beskyldes hyppig for streikebryteri og ulovligheter av HRAF?

— Vår holdning er klar: Vi holder oss til regelverket. Streikebryteri skal ikke finne sted. Men, bedriftene har en plikt overfor øvrige ansatte, og sine gjester, til å holde åpent dersom de kan. En uenighet på enkelte punkter må vi akseptere. Vi kan oppfatte ting på forskjellige måter. Noe helt annet er tonen og formen på måten uenighet fremsettes på, sier Stray.