Situasjonen ved Haukeland sykehus er foreløpig ikke alvorlig. Men:

– Dersom dette blir en langvarig streik, vil trolig flere hundre pasienter komme til å bli rammet, sier konstituert administrerende direktør for Helse Bergen, Egil Hagland til Bergens Tidende.

70 sykepleiere ved Haukeland sykehus er nå tatt ut i streik, og onsdag ettermiddag marsjerte sykepleierne i fakkeltog.

— Vi vil markere vår misnøye med lønnssituasjonen for sykepleierne, sier streikeleder Jorunn Møen. Streikelederen utelukker ikke at dette kan slå uheldig ut for enkelte pasienter.

— Vi vil få lengre pasientkøer. Men det skal ikke gå ut over liv eller helse, sier Møen.

Ingen pasienter skal ha blitt sent hjem fra Haukeland osndag. De fleste poliklinikkene klarte å håndtere pasienttrykket, til tross for at en rekke oversykepleiere og avdelingssykepleiere var tatt ut i streik.

— Vi har foretatt alle undersøkelser vi skal. Det har ikke vært behov for å avlyse timer, opplyser avdelingssykepleier Kurt Krokmyrdal ved Medisinsk avdeling.

— Øyeblikkelig-hjelp pasienter skal ikke bli rammet av streiken, påpeker Krokmyrdal. Kreftpasienter, barn og psykiatriske pasienter skal heller ikke bli rammet.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har varslet en ytterligere opptrapping av streiken. Hittil er 513 sykepleiere tatt ut i streik ved 19 ulike sykehus.

NSF kjemper for en felles tariffavtale for sine medlemmer, og krever at lønnsgapet mellom statsansatte sykepleiere og sykepleiere som kommer fra fylkeskommunen skal jevnes ut.

STREKENDE SYKEPLEIERE: Om lag 70 streikende sykepleiere ved Haukeland sykehus gikk i går i fakkeltog for å markere sin misnøye over dagens lønnssituasjon.
FOTO: BJØRN ERIK LARSEN