TROND NYGARD-STURE

BT presenterte onsdag en test av hvordan syv butikker forholder seg til den nye Forbrukerkjøpsloven. Et av testpunktene gikk på den nye hovedregelen om såkalt omlevering. Det betyr at kunden kan kreve et nytt tilsvarende produkt istedenfor reparasjon. Det er kundens valg.

Forbrukerrådet i Hordaland mener at denne retten strekker seg svært langt, og omfatter både pc-er, kjøleskap, fjernsyn, mobiltelefoner, kameraer, senger, etc. Forbrukerrådet mener at retten gjelder for masseproduserte lagervarer der forretningen lett kan skifte ut den defekte varen med en ny.

Dette vil ikke bransjen være med på. De har en helt annen tolkning av unntaket i loven. Der står det at kundens rett ikke gjelder dersom «gjennomføring av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader».

— Jeg deler ikke Forbrukerrådets synspunkt her, sier bransjekonsulent Jostein Nyhammer i Elektro/Elektronikk-Bransjen til BT.

Han gir følgende eksempel: Dersom en kunde krever nytt fjernsyn istedenfor reparasjon, vil det likevel koste 1000 kroner å reparere og gjerne 2000 kroner eller mer i tap fordi apparatet må selges som brukt. Forbundet mener at dette er en «vesentlig kostnad». Dermed kan butikkene nekte å gi ut et nytt produkt og heller reparere det gamle. Tapet kan bli stort fordi butikkene må gi store avslag for å få solgt de.

— Hvor går grensen mellom vesentlig og ikke vesentlig kostnad slik dere ser det?

— Det er vanskelig å være generell her, det må avgjøres i hvert enkelt tilfelle. Men for hvitevarer kan det være en veiledende pris på ca. 500 kroner, sier han og mener at er prisen over dette, så kan ikke kunden kreve nytt produkt dersom det kan repareres.

Nyhammer peker også på den miljømessige siden av Forbrukerrådets tolkning.

— Dette vil ende i mye skroting, bransjen driver jo ikke brukthandel. Man kan godt tenke seg at produkter som bare er ett år gamle blir skrotet fordi man ikke får solgt dem brukt.

Nyhammer håper likevel på at bransjen skal komme til enighet med Forbrukerrådet om en tolkning som alle kan leve med.

— Vi skal ha et møte med Forbrukerrådet i neste uke. Vi har diskutert oss frem til felles tolkninger før, og jeg har tro på at vi skal greie det denne gangen også.

— Og hvis ikke?

— I ytterste konsekvens kan det ende med at noen saker blir prøvd for retten, sier Nyhammer.