Både når det gjelder havtemperaturer, havnivå og tapet av is rundt Nordpolen går utviklingen raskere enn forskerne hadde forutsett for bare noen år siden, heter det i rapporten.

Har du spørsmål om klimautfordringene? Spør vårt klimapanel her

Både når det gjelder havtemperaturer, havnivå og tapet av is rundt Nordpolen går utviklingen raskere enn forskerne hadde forutsett for bare noen år siden, heter det i rapporten.

Den oppsummerer resultatene fra studiene som ble presentert på en forskerkonferanse i mars. Konferansen var lagt til København, hvor politikere fra hele verden skal møtes i desember for å prøve å bli enige om en ny global klimaavtale.

Ond sirkel Rapporten som ble lagt fram denne uken, inneholder funn som tyder på at jorda selv har begynt å bidra til den globale oppvarmingen. Det skjer ved at den menneskeskapte oppvarmingen setter i gang naturlige prosesser som forsterker den opprinnelige effekten.

Store mengder av den kraftige klimagassen metan kan ha begynt å lekke ut fra permafrosten i Arktis. Grunnen er at økende temperaturer får permafrost til å smelte. På den måten kan drivhuseffekten bli ytterligere forsterket, slik at den globale temperaturen stiger enda mer.

Samtidig ser det ut til at både hav og skog absorberer mindre mengder av klimagassen CO2 enn tidligere.

2 grader For å redusere risikoen for klimaendringer som løper løpsk, må utslippene av menneskeskapte klimagasser kuttes kraftig, heter det i den nye rapporten. Et mål som ofte nevnes, men som blir stadig vanskeligere å nå, er å holde den gjennomsnittlige oppvarmingen under 2 grader.

«Temperaturøkninger over 2 grader vil være svært vanskelige å takle for dagens samfunn, og vil trolig føre til store samfunnsmessige og miljømessige ødeleggelser resten av dette århundret, og lenger fram», heter det i rapporten.

Mange av forskerne som står bak de nye studiene, har tidligere deltatt i arbeidet som har ledet fram mot rapportene til FNs klimapanel. Sammendraget av studiene har likevel ikke samme tyngde som panelets offisielle rapporter, som omfatter resultater fra et enda større antall vitenskapelige arbeider. (©NTB)

Les Bergens Tidendes prisbelønte serie om alternativ energi her

Diskutér klimakrisen her.

SCANPIX