• I dag er det slik at en del pasienter ikke får den medisinen som er best for dem, fordi vi ikke har penger til det, sier overlege Jørg Utne Sørensen på revmatologisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus.

Årsaken er at sykehuset selv må betale for den ene typen av de nye svært effektive medikamentene. De gis kun på sykehuset. De øvrige tre typene medikamenter kan pasientene læres til å sette selv, og da er det Rikstrygdeverket som betaler.

Og det er dyrt å behandle revmatologiske lidelser med de nye medikamentene.

— Vi har vært vant til å bruke veldig lite penger på behandlingen. Da sier det seg selv at det kommer reaksjoner når vi bruker 150.000 - 200.000 kroner på en pasient.

Men effekten er udiskutabel. Medisinene stopper sykdommen, og gir umiddelbar effekt, løser opp i stivhet og gjør unge arbeidsuføre arbeidsføre igjen.

Til sommeren skal sykehuset stå for hel betalingen. Da blir det slutt på at Rikstrygdeverket skal ta deler av regningen. Da dekkes alt av helseforetakene.

— Det sies at vi skal få budsjettmidler nok. Jeg er redd pasientene blir rammet fordi vi ikke får nok penger. De årlige kostnadene er på over en milliard, og utgiftene stiger hele tiden etter hvert som nye pasientgrupper kan nyte godt av medisinene, sier overlege Jørg Utne Sørensen.