— Vi på Havforskningsinstituttet står i en særstilling fordi vi gir forvaltningen råd om utnytting av havets og kystens ressurser. Vi er avhengig av å være frie og uavhengige; vi må være et institutt som har habiliteten og integriteten i orden, sier Nepstad.

— I tillegg til avdelingene på Vestlandet, har vi også avdeling i Tromsø. Hvem skulle da kjøpe oss, Universitetet i Bergen eller Tromsø? undrer lederen for de over 600 ansatte ved Havforskningsinstituttet.

Da er han mer tilhenger av samarbeidsmodellen.

— Utfordringen er at vi er 4,5 millioner mennesker i Norge. Vi må opptre deretter. Riktig vei å gå er samarbeid, sier Nepstad.