Fra Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø får NTB opplyst at tilstanden til soldaten er alvorlig og kritisk. Sykehuset vil foreløpig ikke bekrefte annet enn at det dreier seg om en alvorlig infeksjonssykdom.

Alle soldater og befal på Setermoen Garnison er satt i karantene, og all fysisk aktivitet og større ansamlinger er innstilt inntil videre.

— Det er foreløpig ingenting som tyder på at det er flere som er blitt syke, opplyser oberstløytnant Yngve Odlo ved panserbataljonen til NTB.