Grunnlaget for pågripelsen er at han som politimann i den autonome regionen Bihac i 1994 utsatte flere fanger for «ualminnelige lidelser og påførte dem betydelig skade», heter det i fengslingsbegjæringen. Det er dagens myndigheter i Bosnia som har krevd bosnieren utlevert for at han skal stå til rette for torturanklagene.

Det er ennå ikke kommet formell begjæring om utlevering, men Kripos har som et ledd i det internasjonale politisamarbeidet pågrepet bosnieren med tanke på at han skal stå til rette for de handlinger han er tiltalt for i hjemlandet.

Spesiell sak

Oslo tingrett fant grunnlag for å fengsle mannen fordi man fryktet at han ellers ville unndra seg rettsforfølgelse. Noen fare for bevisforspillelse er ikke til stede. Derimot bemerker retten at det er overveiende sannsynlig at siktede har begått de handlinger han foreløpig er siktet for.

Det som gjør saken spesiell er at bosnieren har erkjent at han tilhørte Fikret Abdics gruppering da Bosnia erklærte seg uavhengig i 1990. Fikret Abdic var muslim, men i motsetning til landets første president Alija Izetbegovic ønsket han fortsatt samarbeid med Beograd og serberne.

Da krigen brøt ut og serbere og muslimer sto mot hverandre i første halvdel av 1990-tallet etablerte Fikret Abdic en autonom region i det vestlige Bosnia.

Samarbeidet

Abdic som den fengslede bosnieren støttet, valgte til slutt å støtte serberne selv om han var muslim. Etableringen av den autonome republikken ble av Izetbegovics karakterisert som landsforræderi.

Det er i forbindelse med kampene mellom den bosniske regjeringshæren og Abdics styrker at det ble tatt fanger som den nå fengslede bosnieren er siktet for å ha mishandlet.

Abdic flyktet til Kroatia og ble kroatisk statsborger, men ble senere dømt for krigsforbrytelser av rettsvesenet i Kroatia. Hans tilhengere flyktet fra Bosnia etter at Dayton-avtalen delte landet i to.

Som proserbisk muslim frykter bosnieren som nå sitter fengslet at han ikke vil få noen trygg rettergang i det bosniske rettssystemet.

Derfor motsetter han seg utlevering.