• Ekstremværet og flommen i indre deler av Tyskland kan få direkte konsekvenser for kyst-Norge. Resultatet kan bli kraftig algeoppblomstring, som kan få store konsekvenser for norsk oppdrettsnæring.

Det sier forskningsleder Lasse H. Pettersson ved Nansen senter for miljø og fjernmåling i Bergen. I gårsdagens BT uttalte Bellona-leder Frederic Hauge at flommen vil kunne skape nye problemer for norske fiskeoppdrettere. Han får støtte et godt stykke på vei av forskningsleder Pettersson.

— Faren for algeoppblomstring er så reell at det opplagt er behov for intensivert overvåking de kommende ukene, sier Pettersson.

Han forklarer den potensielle miljøfaren slik: - Flomvannet oppe i elven Elbe vil om mindre enn to uker renne ut i Tyskebukta. Dette vil føre til økt tilførsel av næringsstoffer og muligens økt forurensning som kan bli transport videre til norske kystområder, sier Pettersson. Han legger til at det er mange usikkerhetsfaktorer knyttet til faren for forurensning.

— Mange miljø- og tidsfaktorer spiller inn, for eksempel vannmengden ved Elbes utløp, og vind- og havstrømmer i perioden med de største elveutslippene og ikke minst sollyset. Det som kan tale mot algeoppblomstring er det faktum at vi nå går mot høst og mer mørkere tider, sier forskningslederen.

Nansen-senteret har siden 1998 brukt optiske data fra den amerikanske SeaWiFs-satelitten til å kartlegge kystområdene sør for Norge, og analyse av dataene herfra gir verdifull informasjon om algeoppblomstringer og annet materiale i vannmassene.

Havforskningsinstituttet har alt varslet at de vil overvåke situasjonen nøye de neste ukene, og varsle hvis giftalger er underveis mot norskekysten.