Han legger til at vedtaket for en uke siden går på tilliten løs til KFUK og KFUM. Derfor utfordrer han organisasjonens kretsstyrer i Bjørgvin bispedømme til å gjøre vedtak om ikke å praktisere det omstridte vedtaket.Morland reagerer altså sterkt på at landsmøtet i Norges KFUK og KFUM vedtok at samlivsform ikke skal være det avgjørende kriteriet for å kunne være ledere i landets største barne— og ungdomsorganisasjon. Kan få konsekvenser Vedtaket innebærer at den tidligere praksisen med å bruke ledere som innleder samboerforhold, opphører. Et forslag om også å gi homofile i partnerskap fulle rettigheter i Norges KFUK og KFUM falt med svært knapp margin på landsmøtet.– Vedtaket på landsmøtet var meget skuffende. Det vil sikkert få konsekvenser for folks forhold til organisasasjonen ute i menighetene, hevder Morland.Han synes også det er trist å registrere at mange av de unge delegatene på landsmøtet unnlot å henvise til Bibelen under debatten om lederskap, homofili og samboerforhold.– I Bjørgvin bispedømme har vi et motto som sier at vi vil gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt. Dimensjonen ved det siste ordet – etterfølgelsen – synes å forsvinne fra oppmerksomheten i vår tid. Vi hører veldig mye om hva som er godt og best, men lite om hva som er rett. På tvers av Kirken Morland mener at vedtaket i KFUK og KFUM går på tvers av Kirkens holdninger og Bibelens etikk. Men slike synspunkter har aldri vært noen trussel mot Kirken.– Men det er når dette syn gir seg ut for å være kristendom, man må rope «varg i veum» – ulv i helligdommen. Jeg håper inderlig at kretsstyrene her vest vil vedta at de for sin del ikke vil praktisere det nye vedtaket. Bare på den grunn kan et minstemål av tillit bestå, legger han til.