sikker mat ATLE ANDERSSON atle.andersson@bergens-tidende.no København

Kravene til merking av produkter øker i takt med forbrukernes voksende bevissthet omkring mulig helserisiko ved å spise alt fra sprøytede grønnsaker til genmodifiserte matvarer. Fremtidsscenarioet kan bli matvareemballasje der det knapt er plass til annet enn advarsler. Stine Wohl Sem, som leder prosjektet Mat og Miljø i Forbrukerrådet, advarte i går mot en slik utvikling under den nordiske konferansen om matvaresikkerhet i København. Skal være trygg går holdt hun et meget engasjert innlegg foran forsamlingen av nordiske ministere. — All mat skal i utgangspunktet være helsemessig trygg. Den skal generelt sett ikke behøve advarselsmerking, sier hun. Det blir derfor helt feil å merke mat med hva den er fri for, mener hun. Derimot bør den inneholde opplysninger om hvordan den er produsert, holdbarhet og hva den faktisk inneholder. - Som forbruker vil jeg naturligvis ikke velge det som er farlig. Det er politikernes plikt å arbeide for høyt beskyttelsesnivå for mat, og næringenes oppgave å følge regelverket. Det er forbrukernes behov som skal tilfredsstilles, ikke næringsinteressene, sier hun. - Føre-var-prinsippet skal hindre at potensielt helsefarlige matvarer havner i butikkene, understreker Wohl Sem. De store matvarekjedene i Norge, deriblant Forbrukersamvirket og NorgesGruppen, har alt uttalt at de vil boikotte salget av varer som inneholder en rekke av de mulige helsefarlige stoffene. Årsaken er forbrukernes motstand mot de mulige, helsefarlige stoffene.