— Høyre piner ned kommunene og tvinger frem private løsninger, sier leder i kommunalkomiteen på Stortinget, Magn-hild Meltveit Kleppa (Sp), til NRK.

Karita Bekkemellem Orheim (Ap), som er sekretær i utdanningskomiteen på Stortinget, sier at foreldre ser etter nye løs-ninger når det offentlige tilbudet etter deres mening ikke strekker til.

— Så lenge ikke den offentlige skolen klarer å gi tilbudet vi forventer av den, vil det tvinge seg frem private tilbud etter hvert, sier Bekkemellem Orheim.

Utspillet fra Sp og Ap kommer etter at det ble kjent at foreldre ved flere skoler nå ønsker å innføre lovstridig egenbeta-ling for læremidler. (NTB)