Instituttet fortsetter med å lete etter bakterien hos de fire andre barna også. Den farlige bakterien er én av bakteriene i gruppen EHEC-bakterier, som er kjent for å gi blodig diaré og alvorlig nyresykdom hos barn.

Det er foreløpig ikke kommet meldinger om flere tilfeller av HUS, opplyser Folkehelseinstituttet.

— Vi vet ikke om noen tilfeller i øyeblikket, men jeg ser ikke bort fra at vi kan få noen flere tilfeller blant folk som har spist disse produktene de siste dagene, sier avdelingsdirektør Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet til NTB.

Han opplyser at det foreløpig er ukjent hvor stor del av det produserte kjøttet som har vært fordervet.

— Vi vet heller ikke hvor mange som har fått i seg kjøtt som ikke er skikkelig kokt eller stekt, sier Aavitsland, som regner med at sykehusene melder fra hvis de får inn pasienter som har symptomer på HUS. Inkubasjonstiden er på inntil én uke.

De seks barna som er smittet, er i alderen to til sju år.

Vil sammenligne

Norges veterinærhøgskole prøver nå å påvise bakterien i Gildes kjøttdeig merket N103. Dersom dette lykkes, kan Folkehelseinstituttet sammenligne bakterier fra pasienter og kjøttdeig med DNA-analyser.

Ifølge Mattilsynet vil det først i neste uke bli klart om kjøttproduktene fra Gilde virkelig er smittekilden.

Gilde trakk fredag umiddelbart 65 tonn kjøttdeig, karbonadedeig og familiedeig fra markedet etter mistanke om at produktene kan ha vært årsaken til sykdomsutbruddet.

– Vi er svært ulykkelige hvis det viser seg at kjøttdeig fra Gilde er årsaken til sykdommen, sier kommunikasjonsdirektør Nina Sundqvist i Gilde til NTB.

Stanset produksjonen

De aktuelle varene er tydelig merket med autorisasjonsnummeret 103 på etiketten, og de skal stamme fra Gildes anlegg på Rudshøgda. Ifølge NRK er all produksjon ved anlegget stanset inntil videre.

Avdelingsdirektør Stein Ivar Ormsettrø i Mattilsynet fastslår overfor Dagsavisen at kjøttprodusenten risikerer straffeforfølgelse dersom det blir fastslått at selskapets produkter var smittekilden, og at bedriften har opptrådt uaktsomt.

Matminister Terje Riis-Johansen (Sp) har bedt om full rapport om hva som er gått galt.

Fra storfe

Bakterien som forårsaket nyresvikten hos barna, stammer trolig fra en storfebesetning i Hedmark eller Oppland, skriver Nationen. Den farlige E.coli-bakterien forekommer i tarmen hos levende dyr. Nå jakter Gilde, Mattilsynet, Folkehelsa og Veterinærinstituttet etter bakterien i storfebesetningene i Hedmark og Oppland. Også slakteriet på Rudshøgda er underlagt streng kontroll.

Gilde produserer på i alt fem anlegg, men det er ingen indikasjoner på at kjøtt fra de andre anleggene er infisert.

E.coli er tarmbakterier som normalt finnes i store mengder hos mennesker og dyr. Bakteriene er vanligvis ufarlige, men i dette tilfellet dreier det seg sannsynligvis om en farligere type som kan føre til blodig diaré og oppkast og etterfølgende nyresvikt.