Pattaya må fulle nordmenn stadig «tørkes opp» før de kan sette seg på flyet hjem fra Thailand. Sjømannskirken frykter lignende tilstander som Spania har hatt i mange år.

Sjømannsprest Hilde Sirnes tror ikke folk vet hvor mange nordmenn som reiser til Thailand, og hvor store problemer som følger med feriefylla.

– Et par ganger i måneden må vi sende hjem folk som har havnet på kjøret på grunn av alkohol. Det kan være helt vanlige folk som må «tørkes» før de blir i stand til å fly hjem, sier Sirnes til VG.

Før jul flyttet kirken fra Bangkok til Pattaya, der den største norske kolonien er. Enkelte dager har kirken nå like mange besøkende som de hadde på flere uker i Bangkok. Nå har kirken også ansatt en egen sykepleier.

– Jeg visste at det ville være mennesker som hadde det vanskelig her nede. Men jeg er forbauset over det store trykket vi opplever med sosiale saker, sier Sirnes.